En waarom geen volksraadpleging?

Ondergetekenden nemen de eerste stappen om te komen tot een “Volksraadpleging uitverkoop gemeengoed/ grondrecht op wonen” Het idee is voortgekomen uit een gesprek aan de Stadshal in het kader van de volksraad. Het idee is een reactie op de weigering van de voorzitter van de gemeenteraad om geen spreekrecht te geven aan 1800 inwoners van… Continue reading En waarom geen volksraadpleging?