heb uw zeg over grondrecht betaalbaar wonen
Op 26 maart 2023 te Brussel Europese actiedag

Hoeveel handtekeningen zijn er nodig?

30.000

VOLKSRAADPLEGING GENT

100.000

vOLKSRAADPLEGING
oOST vLAANDEREN

15000

sPREEKRECHT VLAAMS
PARLEMENT VOORJAAR 2023

Group 10

FAQ

ZEKER, WIJ ZIJN EEN BURGENINITIATIEF

HANGEN NIET AF VAN SUBSIDIES 

VIA HET MENU KAN JE ONS 

REKENINGNUMMER VINDEN

OP PAGINA    “WAAR IS ONZE STEM?”

ELKE BIJDRAGE IS WAARDEVOL

IEDEREEN IS WELKOM

WE KUNNEN ZEKER NOG HEEL WAT MENSEN GEBRUIKEN OM DE VEREISTE HANDTEKENINGEN OP TE HALEN

ELK ENGAGEMENT IS WAARDEVOL

DE TIJD BEPAALD JE ZELF

ER ZIJN LEGIO MANIEREN OM U IN TE ZETTEN

GEWONE BURGERS  DIE JE KUNT ONTMOETEN OP DE WEKELIJKSE VERGADERING, DUS DE  MENSEN DIE DIT BURGERINITIATIEF DRAGEN, STUK VOOR STUK WARME GEZELLIGE TOFFE MENSEN

“KAN MIJN ENGAGEMENT IETS BIJDRAGEN AAN EEN OPLOSSING VAN DE WOONCRISIS?” IS EEN VEEL GEHOORDE VRAAG TIJDENS ONZE

OPHAALMOMENTEN. DOOR NIKS TE ONDERNEMEN HEEFT ER ZICH NOG NOOIT IETS TEN GOEDE WETEN TE  VERANDEREN.

TUURLIJK!

TEDUUR IS  OPGERICHT MET ALS DOEL OM ONZE PUBLIEKE GRONDEN EN PANDEN TE BEHOUDEN VOOR DE GEMEENSCHAP 

EN ZO TE ZORGEN DAT  IEDEREEN  WAARDIG ONDER  DAK KOMT IN OVEREENSTEMMING MET  ART 23 VAN ONZE GRONDWET


SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF ZODAT U WEET WAAR WE DE VOLGENDE VERGADERING ORGANISEREN EN KOM LANGS.

VANAF 16 TOT 99 JAAR BENT U WELKOM

ER ZIJN REGELMATIG INFOVERGADERINGEN IN OOST VLAANDEREN.    U KAN ONS STEEDS UITNODIGEN OM TEDUUR VOOR TE STELLEN EN EVENTUEEL EEN LOKALE GROEP OP TE RICHTEN

Verder in de site vind je meer uitleg over de  manier waarop een volksraadpleging wordt gehouden, het doel, de beperkingen enz… nog meer info nodig? Stuur een email naar info@teduur.be

STRIJDEN VOOR
HET BEHOUD VAN ALLE
PUBLIEKE GRONDEN EN PANDEN

Contact

Meer info? Stuur email

info@teduur.be