Betaalbaar wonen!

het is nu het momentum om:

Demo cratisch onze rechten op eisen

Het grote   ( beleidsmatig gecreëerde ) tekort aan sociale huisvesting in Vlaanderen kan in geen geval een excuus zijn om ­regels te implementeren die het recht op wonen voor kwetsbare groepen ­onmogelijk maakt.

Sint Bernadettewijk Gent

 

 

Fight For Your Right!

Gewone mensen
doen uitzonderlijke dingen

Democratie

« De Belgen hebben volgens art. 27 Grondwet het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen ».

Samen

De kracht van ons referendumnetwerk zit hem in het samen opkomen voor ons gemeengoed en betaalbaar wonen voor iedereen

Justice for All

Er zijn diverse zaken aanhangig gemaakt voor de strijd tegen het afbraakbeleid inzake sociaal wonen door onze Vl.Regering