het is nu het momentum om:

Democratisch onze rechten opeisen

Het grote   ( beleidsmatig gecreëerde ) tekort aan betaalbare huisvesting in Vlaanderen kan in geen geval een excuus zijn om ­regels te implementeren die het recht op wonen voor kwetsbare groepen ­onmogelijk maakt!

Stem twee maal ja op de volksraadpleging van 8 oktober te Gent over betaalbaar wonen

Draag overal onze button

Kom op voor uw rechten

Gewone mensen
doen uitzonderlijke dingen

Democratie

« De Belgen hebben volgens art. 27 Grondwet het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen ».

Samen

De kracht van ons referendumnetwerk zit hem in het samen opkomen voor ons gemeengoed en betaalbaar wonen voor iedereen

Justice for All

Er zijn diverse zaken aanhangig gemaakt voor de strijd tegen het afbraakbeleid inzake sociaal wonen door onze Vl.Regering

OPROEP

Onverschilligheid is het oorkussen,…

Wie denkt, het zal aan mij voorbij gaan, kan op een dag wakker worden in een maatschappij die hij niet voor ogen had. 

 

Betaalbaar wonen moet echt in het brandpunt en op de agenda van de komende verkiezingen.

In een wederzijds vertrouwen is dit mogelijk, 

waarin eenieder vanuit zijn talenten en netwerk kan bijdragen.

Waar persoonlijke ambities opzij worden geschoven en gezamenlijk voor het algemeen belang wordt gewerkt.

Hier in dit geval o.a. de zwakke huurder, de dakloze…

 

Wie zicht geroepen voelt om de woonproblematiek in zijn buurt aan te pakken neemt contact op met info@volksraad.be

 

wonen, teduur, te duur

Laat u niks anders wijsmaken

Het enige belang is het algemeen belang

2022

Ja

Met de ja campagne hebben we de volksraadpleging in Gent op 8 oktober gewonnen

2023

Strijden voor het behoud van onze sociale welvaart

De Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor de afbraak van ons sociale volkshuisvesting. Onze mobiliteit, onze zorg enz... Het warm Vlaanderen is een fata morgana

2024