Strijden tegen wooncrisis:

De huidige wooncrisis is enorm en zal helaas nog verder toenemen. De strijd voor betaalbaar wonen moet je voeren met zoveel initiatieven als mogelijk. In de eerste plaats  door ruchtbaarheid te geven aan het immense probleem en ten tweede om de bewustwording in die mate te beïnvloeden dat niet de mensen in woon-armoede de hoofdverantwoordelijke zijn, maar wel de maatschappij waarbinnen het zich afspeelt en die voor verandering moet zorgen.

 

Hieronder plaatsen wij  initiatieven die ook strijden tegen de wooncrisis.

Indien uw organisatie hier ontbreekt, geef ons een seintje, wij plaatsen met plezier uw initiatief
"Juridische instrumenten zijn momenteel de beste en meest vreedzame oplossingen voor de uitdaging waar we voor staan, dat mag duidelijk zijn. Alleen ontbreekt het rechtbanken soms aan voldoende juridische slagkracht.
Goorden Thomas
MO*columnist

STRIJDEN VOOR EEN FUNDAMENTEEL RECHTVAARDIG WOONBELEID

Geen dak boven je hoofd in Brussel? Zo voelt dat

Een uithuiszetting is vaak geen alleenstaand probleem.

Sinds kort zijn er, voor het eerst, cijfers over uithuiszettingen in onze hoofdstad. En ze zijn frappant: elke dag krijgen in Brussel gemiddeld 11 huishoudens een bevel tot uithuiszetting. Maar dat is nooit slechts het begin van problemen, laat staan het einde ervan. MO* ging praten met enkele getroffen mensen.

 

Laten we samenkomen op 26 maart 2023 in Brussel om ons recht op huisvesting te doen gelden!
www.housing-action-day.be Wonen in een fatsoenlijke woning is een noodzakelijke basis voor het opbouwen van een stabiel leven. Vandaag worden we in België steeds meer geconfronteerd met buitensporige huurprijzen en exorbitante lasten, onhygiënische woningen, illegale en discriminerende praktijken van huisbazen, een ontoegankelijke vrederechter, een bestuur dat soms onbegrijpelijk is. Kortom, we hebben steeds meer moeite om woonruimte te vinden en de zekerheid te hebben om daar te kunnen blijven! Deze situatie is niet acceptabel en ook niet normaal! Het is genoeg ! We zijn ervan overtuigd dat we deze situatie kunnen veranderen. Dit is geen individueel probleem: de huisvestingscrisis raakt ons allemaal! We roepen daarom op tot de organisatie van een collectieve beweging voor het recht op huisvesting in België! Voor deze 4e editie heeft Woningactiedag besloten zich te concentreren op drie eisen: Een onmiddellijke huurverlaging! Het einde van huisuitzettingen en regularisatie voor iedereen! MEER sociale huurwoningen en alternatieven voor de particuliere markt! Naar het actiemateriaal! Doe mee op 26 maart 2023! Woningactiedag Belgie

.

Persconferentie 17 december 2022 ’t Oud Postje – Meulestede

Stop de uitverkoop van sociale huurwoningen.
Maandag begint de warmste week. Een week in het teken van het gevecht tegen kansarmoede. Eén
van de effectiefste manieren om kansarmoede te bestrijden is het voorzien in sociale huurwoningen.
Schrijnend dat op zo’n moment, 72 appartementen van de sociale huurmarkt verdwijnen en
geprivatiseerd worden, weg van een betaalbare woningmarkt. De fusie van de sociale
huisvestingsmarkt toont zo zijn lelijkste gezicht. Wat zich voordoet, ondanks de regelgeving (of juist
door de gaten erin) kan zich in heel Vlaanderen voordoen.
Een West Vlaamse projectontwikkelaar kon eind mei 2022 72 sociale huurappartementen kopen van
sociale huisvestingsmaatschappij ‘Volkshaard’. Na een ‘renovatie’ worden deze aan het 3-voudige
van de aankoopprijs te koop aangeboden. Het Gentse middenveld voerde afgelopen maanden actie
om aandacht en inzet te vragen ten behoeve van de wooncrisis die zich manifesteert en intensiever
wordt. De teller van het aantal dak- en thuislozen schiet verder de hoogte in en bereikte in 2021 net
geen 2000. Het aantal huishoudens dat wacht op een sociale woning, is begin 2022 in Gent gestegen
naar 15 700 eenheden. De wachttijd voor een sociale woning loopt voor grote gezinnen gemakkelijk
op tot 10 jaar en heel wat rechthebbenden komen nooit aan bod.
Op een moment dat de stad met zo’n cijfers geconfronteerd wordt, waar sociale diensten overuren
draaien om woonoplossingen voor hun cliënten te zoeken, betekent deze winstmaximalisatie van
een projectontwikkelaar een regelrechte kaakslag voor elke sociale organisatie, kandidaat sociale
huurder, dak- en thuisloze.

Waarover gaat het?

 Het betreft twee appartementsgebouwen, Karveel en Klipper, gelegen in de
Marseillestraat in de wijk Muide-Meulestede, goed voor telkens 36 woningen. Beide gebouwen
werden in 2021 aanbesteed voor renovatie door Volkshaard. Wegens oplopende kosten en/of
onvoldoende financiering, besliste Volkshaard om tot verkoop over te gaan. Dit had deels te maken
met strengere oppervlaktenormering. Begin 2022 verhoogde Vlaams minister van Wonen
Diependaele de renovatiefinanciering nog met 15 %. Een alternatief: sloop en vervangingsbouw
(courante praktijk in de sector) werd niet onderzocht door Volkshaard. Beide gebouwen werden te
koop aangeboden en – onder gesloten omslag, eind maart 22 – verkocht aan bouwbedrijf Pieter
Blomme/Thuyn Invest, gemiddeld ca 77 000 €/entiteit (akte verleden 30 mei).
De Stad probeerde deze verkoop te verhinderen, o.a. door een melding te doen bij de dienst Toezicht
van Wonen Vlaanderen. Die interpreteerde dat er geen inbreuken werden gepleegd op de
regelgeving sociaal wonen. Ondertussen voerde de nieuwe eigenaar niet vergunningsplichtige
renovatiewerken uit in het gebouw Karveel. Hij creëerde er modelappartementen die voor
individuele verkoop werden aangeboden op immowebsites, met volgende vraagprijzen:
– 190 000 € voor een 1 – slaapkamerentiteit (zo zijn er 24)
– 245 000 € voor een 2- slaapkamerentiteit (zo zijn er 32)
– 275 000 € voor een 3 slaapkamerentiteit (zo zijn er 16)
Gemiddeld komt dit neer op 233 000 € per entiteit, 3 x aankoopprijs van ongeveer drie maanden
voordien! Nochtans stelt het BPA dat de zone bestemd is voor sociale woningbouw. Stad Gent ziet de
verkoop als private woningen strijdig met de bepalingen van het BPA. Er wordt gewag gemaakt van
een bouwmisdrijf en er is een PV overgemaakt aan het parket. Als private eigenaars ooit
vergunningsplichtige werken willen uitvoeren kunnen ze geen kant meer op met deze woning, want
die zullen geweigerd worden, gezien het geldende BPA.

Persconferentie 17 december 2022 ’t Oud Postje – Meulestede

Winnaars en verliezers
Een wrang gebeuren. Hoe kan dit? Wie wordt hier beter van? En wie dreigt de dupe te worden van
deze transacties. Bij de winnaars: SHM Volkshaard. Zij wil niet instappen in de eengemaakte Gentse
woonmaatschappij en dus zal ze haar patrimonium in Gent (ongeveer 3300 woningen) overdragen
via verkoop aan de Gentse woonmaatschappij. Dit wordt nog verder onderzocht en onderhandeld.
Maar alvast in dit dossier, zijn 72 appartementen te gelde gemaakt (2.770.000 € per gebouw, samen
5 540 000 €). De andere winnaar: bouwbedrijf Pieter Blomme/Thuyn Invest. Mits bescheiden
renovaties komt een doorverkoop in het vooruitzicht van 16 800 000 € (alle panden samen).
Geschatte meerwaarde: tussen de 7 à 10 miljoen €.
Wie verliest? De vele kandidaat sociale huurders op de wachtlijst. Dak en thuislozen in Gent op zoek
naar een geschikte en betaalbare woning. Vlaanderen en Gent, die 72 sociale huurwoningen
verliezen.
Misschien evengoed: de individuele koper, die eigenaar wordt van een ‘niet correct
bestemd pand’ en geen kans maakt om vergunningsplichtige werken uit te voeren in de toekomst.

Stop deze lucratieve vastgoedhandel van publieke goederen
Hoe kan dit in hemelsnaam, in alle openheid en transparantie gebeuren, terwijl iedereen er staat op
te kijken? Schiet de reglementering tekort? Is het geen regelrechte schande? Sociale woningen,
gerealiseerd met staatssteun, nu aan het drievoudige van de prijs doorverkopen! Ondanks het
moratorium op de verkoop van sociale woningen. We willen toch niet dat de sociale huurmarkt
slinkt, dat dagelijks nog meer wachtenden in de kou blijven staan, dat staatsteun winst oplevert?
Justitie, regelgevers en regeluitvoerders, stop dit!
Oplossingen:
Vlaanderen? Waarom slaagt de Vlaamse Minister van Wonen er niet in ruim 400 miljoen € budget
voor sociale woningen uit te geven, terwijl een deel van dat patrimonium te grabbel gegooid wordt
aan een op winst gedreven privémarkt die op deze manier meehelpt aan het minder betaalbaar
maken van onze woningmarkt.
Indien er sociaal woonpatrimonium aangeboden wordt aan een andere woonmaatschappij, dan
moet die laatste altijd in staat zijn om dit patrimonium aan te kopen. Meer en meer maatschappijen
verkopen vandaag patrimonium om een negatieve cashflow aan te zuiveren (te lage huurinkomsten
wegens een kwetsbaar publiek). Die maatschappijen verdienen extra Vlaamse financiering voor de
overname van patrimonium. Bovendien pleiten we voor een volledige stop op de verkoop van niet-
verhuurbare woningen.
Stad Gent?

 Het sociaal middenveld steunt de zoektocht van de Stad Gent om deze verkoop tegen te
gaan. We sporen de Stad Gent aan actief stappen te zetten om het eigen beleid te stutten en ten
volle te verdedigen. Zo kan ze de gemeenteraad oproepen om het huidige BPA ondubbelzinnig te
bekrachtigen. En in eenzelfde beweging alle zones voor sociaal wonen te herbevestigen.
Tenslotte: het sociaal woonmiddenveld van Gent (o.a. Pandschap, Nestinvest, CLT, Domus Mundi,
Wooncoop) is bereid mee te zoeken naar oplossingen voor deze patsituatie. Via aankoop aan
dezelfde voorwaarden zijn zij wél in staat tot renovatie en blijvende sociale woningbestemming.

.

Hildegarde Desimpelaere bereikt in een mum van tijd 1500 Gentenaars om te tekenen tegen de komst van het luxeproject Studentenkoten in de Holstraat ten nadele van reguliere bewoning.

 Hildegarde vecht nieuw kotenproject in Holstraat aan: “Zelfs de studenten willen geen nieuwe luxeprojecten meer”

Aan een oude slagerij in de Holstraat staat de betonmolen al klaar: de kamers die er sociaal verhuurd werden, zijn nu leeg. Nieuwe bestemming: 52 vernieuwde studentenwoningen. Het zoveelste project in de nauwe straatjes in het centrum. Hildegarde Desimpelaere brengt het project naar de gemeenteraad. “We hadden op een mum van tijd 1.500 handtekeningen”.

Sofie Van Waeyenberghe 10-04-22,  HLN

“We hebben momenteel echt nog een buurtgevoel”, steekt Hildegarde Desimpelaere (59) van wal. Ze woont al jaren in de wijk tussen stadscentrum en Coupure. “Maar al zeker drie gezinnen staan op verhuizen. Keer op keer springen projectontwikkelaars op die eigendommen. “De middenklasse wordt verjaagd, er komen luxueuze studentenwoningen in de plaats en voor sociale huurders is er al helemaal geen ruimte meer.” Samen met enkele andere bewoners start ze een petitie tegen de aankomende herbestemming in de panden op de Holstraat. “Maar het gaat om veel meer dan dat.”

Luxeflats voor studenten

De panden op de Holstraat zijn vergund als ‘kamers’. “Of dat specifiek studentenkamers zijn, is niet duideiljk. Maar er wordt ook een uitbreiding voorzien. Van een dertigtal woningen naar 52. Het is de bedoeling dat er luxueuze studentenflats komen”, legt Desimpelaere uit. “Eerder kwam er al een gelijkaardig project in de aanliggende Wellingstraat”. Resultaat: een mobiliteitscluster, meer druk op de woningprijzen in de omgeving en ook overlast. “Als je om zes uur op moet en er wordt gefeest tot 6 uur ‘s ochtends, dan mag je nog wat gewoon zijn, dat is storend”.

In het pand waren oorspronkelijk een dertigtal kamers, vooral in de sociale verhuur.

Op maandag geven de actievoerders daarom een petitie af aan de stad Gent. Wie meer dan 1.000 handtekeningen verzamelt, kan namelijk zelf een onderwerp laten bespreken op de gemeenteraad. “We hebben het gevoel dat er in Gent geen plan is. Er staan 13.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, maar hier komen quasi-onbetaalbare studentenwoningen. Met een richtprijs van 500 tot 600 euro per kamer of flat zijn ook studenten zelf geen fan van dit soort megacomplexen”. Volgens Desimpelaere zijn de smalle straatjes van de binnenstad ook niet voorzien zo’n bevolkingsdichtheid. “Dat kan alleen maar voor spanningen zorgen”.

Mix

Het argument van de actievoerders heeft dus verschillende takken: enerzijds strijden ze voor een betere mix tussen betaalbare woningen in het centrum, studenten en sociale woningen. “We begrijpen absoluut dat er ook een tekort is aan studentenkamers. Maar nu is er geen plan en dus worden de gewone mensen uit de stad verdreven. Tegelijk komen er geen betaalbare studentenwoningen omdat alles uitbesteed wordt. We roepen dus ook de instellingen voor hoger onderwijs op om te durven denken. Zijn er geen andere plaatsen waar er betaalbare koten kunnen worden gezet?”

Dat door de petitie het debat opnieuw geopend wordt, is al een eerste stap. Maar Desimpelaere weet ook dat de kans op grote veranderingen in het plan, eerder klein is.  “Het kabinet Watteeuw antwoordde me dat ‘De Gentenaars geen inmenging van de overheid op de private woonmarkt willen’. Met deze huizenprijzen wil ik daar aan twijfelen. Maar als we niets doen, kan ik binnen tien jaar geen ei meer gaan vragen aan mijn buren, omdat die er niet meer zijn. We zetten dus door.

Sofie Van Wayenberghe HLN

De organisaties van het Gents Solidariteitsfonds

 1. Sociaal9050/voedselbedeling Ledeberg vzw : https://www.facebook.com/Sociaal9050/
 2. Een Hart Voor Vluchtelingen vzw: https://eenhartvoorvluchtelingen.be/
 3. Hand in Hand Gent vzw: Hand-in-Hand Gent | Facebook
 4. WoonGift Gent vzw: WoongiftGent vzw | Facebook
 5. vzw De Rode Lotus: VZW Rode Lotus | Facebook
 6. vzw De Sloep: HOME | desloep
 7. LetsSaveFood Gent vzw: Home – Let’s save food (letssavefood.be)
 8. Refu Interim vzw: https://www.refuinterim.be/
 9. Enchanté vzw: https://enchantevzw.be/nl
 10. Erigent 
 11. VOEM vzw: https://www.voem.be/