Nog net op de valreep tracht de Nva minister van wonen sociale huurder nog wat dieper in de miserie te stampen.

Dit zegt de minister van dakloosheid Diependaele letterlijk:

1. Hier zegt hij letterlijk dat het zijn bedoeling is om zoveel als mogelijk mensen buiten te werken. Naar de private huurmarkt, die onbetaalbaar en heel krap is. Bovendien pleegt hij contractbreuk! Een huurcontract met een sociale huisvestingsmaatschappij is van onbepaalde duur! Waar haalt hij het in zijn hoofd om dit tijdelijk te noemen.

2. Dure solidariteit? Wonen is uw grondrecht, heeft niks vandoen met solidariteit. Meer nog, de kost van een sociale woning is heel snel terugverdient met de baten door zo iemand uit de armoede te halen en te houden.

3. Heel ergerlijk stelt hij dat het geen doelstelling is van hem om er nog veel te bouwen. We hebben er maar zoveel nodig als er mensen zijn die er echt nood aan hebben! Hoe kleiner de groep, hoe beter. Dat is ook de reden dat iedereen die op de wachtlijst staat zich moet digitaal herinschrijven, wedden dat de cijfers zo een duik naar beneden gaan nemen en hij het zal verkopen als ‘het beleid werp zijn vruchten af’

4.  Een bindend sociaal project.       Zo kan de socialehuisvestingsmaatschappij de motor van sociale projectontwikkeling zijn. Hij geeft hier echter inkijk in zijn eigen werkelijke finale bedoeling, de zaak privatiseren. En we weten allemaal wat dat betekend, zie naar de zorg, openbaar vervoer, private ziekteverzekeringen, enz ….

Er was op zaterdag 25 mei een congres over sociaal wonen in Kortrijk

Waarop alle huurders waren uitgenodigd. Verslag volgt asap

Bijzonder trots vast te stellen dat er enkele mensen uit de confituurwijk zich ingeschreven hebben om met de bus mee te rijden en het congres en de werkgroep te volgen. Een verslag volgt asap. Een vervolg komt er zowieso. Wat nu al meegegeven kan worden is dat mensen die indertijd onder dwang zijn verhuisd naar een andere woning en een tijdelijk contract kregen, zullen bijgestaan worden om een contract van onbepaalde duur rechtmatig af te dwingen.
Er zijn nog een aantal plaatsen voor huurders om mee te rijden naar deze bijeenkomst
Voor de isolatiewerken en voor de gruwelijke kap van de zomereiken in 2015 zag onze buurt er zo uit.

De woningen in de confituurwijk, na fusie onder Habitare+ zijn nog, na nog een nieuwe ‘opgelegde’ fusie van de minister, nergens opgenomen. Dat wil zeggen dat de nieuwe maatschappij Dimensa deze woningen nog  moet overdragen naar een andere woonmaatschappij, lees verkopen. Daar wringt het schoentje, om te kopen heb je redelijk veel geld nodig… Als je weet dat deze woningen op termijn klimaatneutraal moeten worden, is het plaatje volledig rond.

Op de volgende vergadering, zomer 2024, zal er verdere toelichting komen. U zult begrijpen waarom er reeds drie woningen in onze straat leeg staan, die ei zo  in orde zijn om te kunnen wonen. De 180.000 mensen op een wachtlijst begrijpen het nog minder.     

2024

Hier wonen allemaal profiteurs, hangmatters en win for live’ers   Voor al deze bewoners heeft de Nva-minister een hele rits nieuwe strengere voorwaarden.

De gemeente Oosterzele is verantwoordelijk voor de voetpaden die reeds decenia lang in zeer slechte staat zijn. Voetgangers lopen veiliger op straat. Maw onze overheid laat de wijk verkommeren. De nieuwe aanplant is een ramp, redelijk wat boompjes zijn verdord en werden niet vervangen.

" Dank zij mijn sociale woning
ben ik uit de armoede geraakt "
Johan De Troyer
trotse sociale bewoner

Intussen al een paar jaar geleden, maar nog steeds brandend actueel

Door deze rechtzaak hebben we samen met het middenveld bereikt dat de minister van wonen een stad of gemeente niet zonder subsidies kan zetten wanneer ze meer dan 15% sociale woningen op haar grondgebied wil bouwen. De regel werd ingevoerd om zogezegd om een betere spreiding te bewerkstelligen. De drogreden werd teniet gedaan en de overheid moet verder subsidies verlenen aan steden en gemeenten die meer sociale woningen op hun grondgebied willen inzetten voor betaalbaar wonen.  Is daarmee de zaak af, verre van. De goed gecamoefleerde privatiseringsoperatie gaat onverminderd door en verdere strijd is meer dan nodig. Een strijd met op de achtergrond één van de grootste crisis die op ons afkomt, de wooncrisis. Die is zo verwoestend dat de democratie zelf in gevaar komt. En misschien moeten we daar meer oren en ogen voor hebben als bevolking, waar wil men met ons naar toe? Waar het rechts nationalisme opkomt in Europa, is oorlog niet ver weg. Zijn onze vrijheden zo ingeperkt dat het terug draaien enkel met geweld kan. Want eenmaal ze aan de macht zijn, is het eerste wat ze doen, inperken van onze democratische vrijheden. Die werden door verbeten strijd van onze ouders en grootouders verworven. Militaire kerkhoven zijn daar de stille getuigen van.

Ook het enkelvoudig stemrecht hebben we te danken aan te danken aan strijd van onze grootouders. Zeggen ‘ik ga niet gaan stemmen, het heeft geen zin’ is respectloos en bewijst dat men de bevolking zover heeft gekregen dat extremisten de weg vrij hebben om hun totalitair regime te installeren.  Vrijheden komen met millimeters en verdwijnen met kilometers.     Voor sociale huurders is er een stemwijzer met de antwoorden van de partijen zelf, te zien op deze pagina. Het is overduidelijk waar niet op te stemmen.

Over Gent en de geslaagde volksraadpleging verwijs ik graag naar de andere pagina’s op deze website. Daar worden, samen de het stadsbestuur, stappen vooruit gezet in het realiseren van het doel, betaalbaar wonen voor iedereen. ( klik op volksraad voor meer info) Volksraad was de wieg, die haar inspiratie in Berlijn had opgedaan en die via een burgerplatform TEDUUR.BE  deze actie tot een goed einde bracht.  Dat deze gekaapt wordt voor eigen belang en niet het algemeen belang is een proces waar elk succesvol burgerinitiatief mee te maken krijgt. Gaan we eruit leren, natuurlijk maar dat mag geen beletsel zijn.

Help een ander, zo help je uiteindelijk jezelf.                                                                                                                                                  Johan De Troyer. 

Voer je graag mee actie?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Inschrijven op de nieuwsbrief
Ik wil meedoen aan de straat en deur acties