De huizenmarkt is hier toch zo slecht nog niet, …

Laten we eens bij de buren kijken:

Voor alleenstaanden met een modaal inkomen is de kans om een betaalbare koopwoning te vinden momenteel vrijwel nihil, concludeert De Hypotheker na onderzoek. In Amsterdam is er helemaal geen aanbod meer voor deze groep.Het Parool 18 augustus 2022, 09:37

Dat komt vooral omdat deze potentiële huizenkopers minder kunnen lenen dan vorig jaar vanwege de gestegen hypotheekrente. Volgens de hypotheekorganisatie is slechts 1 procent van het complete huizenaanbod nu bereikbaar voor deze groep. Vorig jaar was dit nog 3,3 procent en het jaar daarvoor 4,7 procent.

“Het aanbod van betaalbare woningen voor deze groep is daarmee met 70 procent gedaald in één jaar tijd,” stelt De Hypotheker. Hoewel tweeverdieners met een modaal inkomen meer mogelijkheden hebben, lopen ook zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan. Slechts 20 procent van de te koop staande woningen zijn voor hen beschikbaar.

Veel minder dan vorig jaar

De onderzoekers brachten per regio in kaart hoeveel woningen bereikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) bedraagt zo’n inkomen 38.000 euro. Met dit salaris kun je als single, bij de huidige marktrente van 3,6 procent, een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. “Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog 188.000 euro konden lenen,” aldus de hypotheekverstrekker.

Tweeverdieners met zo’n inkomen kunnen nu ongeveer 304.000 euro lenen. Dat is ongeveer 40.000 minder dan vorig jaar.

Kans op een betaalbare woning bijna nihil

Voor modale eenverdieners is het beschikbare aanbod in Flevoland (0,1 procent), Noord-Brabant (0,1 procent) en Utrecht (0,2 procent) het nijpendst. “Hier krijgen singles nauwelijks nog een voet tussen de deur door de sterk gestegen woningprijzen en het schaarse aanbod.” In Limburg (6 procent), Groningen (5 procent) en Zeeland (4 procent) maken zij de meeste kans.

In de stad is dat probleem het best zichtbaar. Waar twee jaar geleden uit eenzelfde onderzoek bleek dat er in Amsterdam al bijna geen woningen meer te koop waren voor eenverdieners met een modaal inkomen, is deze groep nu vrijwel geheel kansloos. Ook in andere grote steden speelt dat probleem. In Den Haag is helemaal geen aanbod beschikbaar en in Eindhoven en Utrecht slecht een zeer bescheiden percentage aan woningen (0,2 procent). Rotterdam scoort van alle grote steden het hoogst, maar ook hier is bijna geen woning meer te krijgen (0,5 procent) voor deze groep.