De volksraadpleging en nu?

Gent neemt maatregelen na volksraadpleging: heldere werkwijze voor verkoop van stadseigendommen én onderzoek naar een grondbank voor sociaal wonen

De stad Gent maakt maatregelen bekend na de volksraadpleging over betaalbaar wonen. De stad wil een duidelijker werkwijze voor het verkopen van stadseigendom, ze gaat ook scenario’s onderzoeken om een grondbank aan te leggen. Gent plant ook overleg met andere steden en overheden om de regels op elkaar af te stemmen, zodat nieuwe projecten sneller gerealiseerd kunnen worden. 

Radio 2, Ward Schouppe

Gent heeft het stadsbestuur verschillende maatregelen aangekondigd na de volksraadpleging van begin oktober. Een meerderheid van de deelnemers sprak zich toen uit voor twee ideeën die actiegroepen naar voren hadden geschoven.

Waar ging het ook weer over?

Kort samengevat ging het enerzijds om een verbod op het verkopen van stadseigendommen aan private ontwikkelaars. Anderzijds wilden de initiatiefnemers ook dat er een grondbank zou komen. Het idee is daar dat er zo gronden voorbehouden kunnen worden voor sociaal wonen. 

Wat gebeurt er nu?

Na overleg met de initiatiefnemers belooft de stad enkele maatregelen die in lijn liggen van de stellingen, maar toch wat anders worden ingevuld. Gent gaat in de eerste plaats een kader voor de verkoop van stadseigendommen goed uitwerken. Het is de bedoeling dat zo alle opties goed onderzocht worden voor een gebouw of terrein van de stad verhandeld wordt. Het verkopen aan een private speler moet de allerlaatste optie zijn.  

De stad gaat ook verschillende scenario’s voor een grondbank laten onderzoeken. Dat is nodig omdat sommige ideeën ook risico’s kunnen inhouden. Het Gentse stadsbestuur maakt zich sterk dat het nu het voorbereidende werk kan doen voor de volgende bestuursploeg. Zo kan die sneller een grondbank opstarten, omdat er uitgezocht is hoe het kan.

Wat nog?

Gent wil ook dat er betere afspraken komen tussen de verschillende overheden om bouwprojecten sneller te kunnen (laten) realiseren. Er komt daar overleg over met onder meer de andere centrumsteden, de koepel van steden en gemeenten (VVSG) en het Vlaams departement Omgeving. Het idee is dat de regelgeving zo afgestemd kan worden, en iedereen performanter kan optreden. 

Clash tussen meerderheid en oppositie

De maatregelen werden tijdens de gemeenteraad in Gent voorgesteld door de meerderheid (Groen, OpenVLD, Vooruit en CD&V). Er werd een uitgebreid debat over gevoerd, van bijna vier uur lang, waarbij het bestuur de stappen die deze legislatuur genomen zijn onderstreepte en de oppositie (N-VA, PVDA en Vlaams Belang) die laakte. De discussie meanderde soms alle kanten op en werd ook af en toe hevig. Er vlogen soms verwijten door de lucht.

In de raadszaal zelf werd weinig nieuws verteld. Net als over het verleden, werd ook over de toekomst geen consensus gevonden. Het bestuur beloofde de gemeenteraad op de hoogte te houden van de maatregelen die aangekondigd zijn. Dat die de wooncrisis niet per direct zullen oplossen, daar was iedereen het wel over eens.