Dikke Freddy schrijft

Dra zijn de wachtlijsten voor een sociale woning verdwenen, denkt Dikke Freddy.

(Omdat niemand er nog voor in aanmerking komt.)

Geachte heer,

Omdat ik al meer dan vijf jaar op een wachtlijst voor een sociale woning stond en omdat ik op die wachtlijst voortdurend langs links en langs rechts werd voorbijgestoken, heb ik enkele weken geleden – ook maar een mens zijnde – geroepen dat ze mij mochten schrappen van die wachtlijst.

Ik heb lang gedacht dat u, om in het Guinness book of records te raken, opzettelijk de wachtlijsten voor sociale woningen langer en langer maakte. Maar nu verneem ik dat u een oplossing hebt gevonden om ze drastisch in te korten en tegelijkertijd de diepe putten van de Vlaamse begroting te vullen.

Wie in een sociale woning woont en niet gaat werken, zal binnen de kortste keren werk moeten zoeken, zo niet krijgt hij een boete van 5.000 euro. Met dat boetegeld zullen vervolgens de premies worden betaald die worden toegekend aan de mensen die voldoende geld hebben om een elektrische auto te kopen.

Wie in een sociale woning woont, niet gaat werken en wel werk vindt, zal moeten verhuizen omdat zijn inkomen verhoogt. Op die manier zullen de wachtlijsten voor sociale woningen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Hopelijk sturen de nieuwe gewoonten die Bart Somers lanceerde uw plannen niet in de war. Hij heeft, naar het schijnt, per ministerieel besluit beslist dat opzegperiodes voortaan zijn afgeschaft. Wie zijn werk beu is, mag voortaan meteen vertrekken. Er moet zelfs geen opzegbrief meer worden verstuurd, een Facebookbericht volstaat. Als al die profiterende bewoners van sociale woningen dat door krijgen, zullen ze ongetwijfeld op die manier een ontsnappingsroute vinden om toch niet in de inkomensval te trappen.

Maar ongetwijfeld zult u, krachtdadig als altijd, dat niet laten gebeuren en zal er zeer binnenkort plaats in overvloed zijn in uw sociale woningen. Daarom durf ik u, nu er licht gloort aan het einde van de tunnel en de daden van Gwendolyn Rutten indachtig, te vragen of u mij per direct terug op uw wachtlijst zou willen plaatsen.

In afwachting van uw verlossende antwoord, groet ik u met de meeste Hoogachting,

De Meester Frederik,

Auteur Sociaal.net. Schrijver Erik Vlaminck
No Thumbnail Found

Minister van wonen – teruggefloten

SOCIALE WONINGEN Nationale Bank torpedeert strengere controles bankrekeningen sociale woning-kandidaten Vlaanderen eiste een overzicht van al de bankrekeningen van kandidaat-sociale huurders, maar…