Driemaal is scheepsrecht,…

Teduur steunt de oproep voor een hoorzitting in het Vlaams parlement betreffende de schrijnende situatie in de sociale huisvestingssector. Teduur is tevens van oordeel dat het moratorium op de verkoop van sociale woningen met grote bravoure aangekondigd, een lege doos is. Meer nog het is geschreven op maat van de verholen privatiseringsdoelstelling.

——————————————————————————————————————–

Verzoekschrift aan de Voorzitter van het Vlaams parlement, mevrouw Liesbeth Homans

In aanvulling op het Vlaams Woondecreet (VCW) en in uitvoering van de fusieoperatie van SHM’s tot één woonmaatschappij per gemeente verzoeken wij u om dringend gehoor te geven aan volgende noodkreet:
STOP ELKE VERKOOP VAN SOCIALE HUURWONINGEN, PUBLIEKE GRONDEN & PANDEN
Op 1 januari 2022 staan er in Vlaanderen 176.439 kandidaten op de wachtlijst voor een sociale woning terwijl er maar 159.885 sociale huurwoningen zijn – 9% daarvan staat zelfs LEEG !
Dat betekent dat het sociaal huuraanbod moet meer dan VERDUBBELEN!
Met de stijgende energie- en vastgoedprijzen groeit de groep huishoudens en alleenstaanden die het financieel niet meer redden, die dak- of thuisloos zijn of worden, die geen aanspraak op het recht op betaalbaar wonen! VERKOOP van de sociale huurwoningen, als schaars gemeenschapsgoed, is dus geen optie! Wel in tegendeel, een groei naar 40% sociaal wonen is nodig!
We dringen aan op het heropenen van het debat en hernieuwde actie op Vlaams niveau om publieke gronden en panden te vrijwaren van (uit)verkoop en privatisering.
Hoe anders is speculatie op de vastgoedmarkt tegen te houden? Hoe anders kan de overheid ‘regisseren voor sociale doeleinden’?
Hoe anders krijgt de overheid, en met haar de samenleving (en eerlijke belastingbetaler), een rechtvaardige return en herverdeling voor publieke investeringen? 
Ondergetekenden leggen dit verzoek voor aan het Vlaams Parlement (15.000 handtekeningen)

De petitielijst van het Gents platform ‘Recht op betaalbaar wonen’ kan u hier vinden.