Gent – Ons referendum over betaalbaar wonen

Opinie's

Drie en een half uur debat in de gemeenteraad op Maandag 23 oktober 2023, over de volksraadpleging grondrecht betaalbaar wonen. 

Ja, dat is straf!

En zeg nog dat burgers het verschil niet kunnen maken in het politiek theater. Want dat verschil was wel degelijk aanwezig bij de  ” vertegenwoordigers van het volk”, ten minste bij de 6 tenoren van de partijfracties die als volleerde acteurs hun eigen rol speelden als in een theater. 
Met een geïnteresseerd publiek op de publieksbanken dat voor de zitting het glas geheven had om het volk van Gent te bedanken voor de beleidsvoorbereidende raad van 8 oktober. 
 
Maar was het volk van Gent maandagavond op de gemeenteraad gerepresenteerd?
Was hier sprake van een straf staaltje SPQG  (het Latijns logo op het stadhuis) dat wil zeggen: 
                                                           “het Bestuur en het Volk van Gent” .
Door de Gentenaars in de 19de eeuw schamper vertaald in “Stads Penning Qualijk Gebruikt”. 
 
Op die vraag moet ondubbelzinnig JA en ondubbelzinnig NEE geantwoord worden. 
 
JA, want het signaal van 8 oktober klonk, afgaande op de tussenkomsten van de voorzitter, de burgemeester en de fractieleiders heel de avond door als een klok. Op NVA na, stelt geen enkele fractie de legitimiteit van de volksraadpleging in vraag. 
 
NEE, want als we de commentaren lezen in de pers, was dit debat de overgang naar de orde van de dag.
Ze dronken een plas en alles bleef zoals het was…Zoals het lot dat “het nieuwe normaal” beschoren was dat bij de aanvang van de pandemie werd afgekondigd via applaus voor de zorgverleners en dat al snel het aloude normaal bleek dat het geld van het volk naar boven doet rollen en onder meer wonen veel te duur maakt. 
 
Zonder de burgers kan het niet meer.
Zo kort voor de verkiezingen voorwaar een hoopgevende vaststelling, revolutionair zelfs,… 
 
 
… als we maar goed beseffen dat de volksraadpleging de grond van de zaak op de agenda zette, de zaak van onze publieke grond die integraal deel uitmaakt van onze democratie. 
 
… als het woonbeleid, zoals elk ander beleid op welk niveau dan ook, steunt op grondrechten en op de grondwettelijke orde die vandaag al te zeer onder druk staat door financiële en geopolitiek krachten die de de democratie fnuiken. Overheden hebben de plicht het grondrecht van het volk te garanderen. 
 
… als de politieke gemeenschap Gent  blijft steunen op  burgerinitiatieven zoals  de wooncoalitie, TeDuur.be waarbij de burgers op gelijk niveau de dialoog met de instellingen aangaan zonder er zich voor in de plaats te stellen. 
 
… als de volksraad van 8 oktober door verdere burgerinitiatieven ondersteund wordt. 
Burgers hebben meer rechten dan ze denken.
Meer burgers dan men denkt zijn bereid hun burgerplicht te doen.
Burgers hebben de plicht deel te nemen aan de samenleving waarin ze leven om ons 
grondrecht gewaarborgd te zien. 

Ontvangen email die ik graag wil delen,

Zeker bij wonen is het belangrijk uit te zoeken hoe mensen, vanuit het verlangen een eigen plek te bewonen, verschillende manieren vinden om dat te realiseren. 

Dat is m.a.w. geen puur kwantitatief gegeven. Wonen in de stad wordt vaak gekenmerkt door hoge mobiliteit. Een stedeling woont niet zomaar in een huis, hij bewoont ook de stad.

Het voorstel van het Open VLD-gemeenteraadslid om meer in de hoogte te (mogen) bouwen, ging daarom – vind ik – wat vlotjes aan de essentie voorbij. Dat is de gemakkelijke oplossing van iemand die de grote massa oppervlakkig beziet en het individu herleidt tot een consument zonder geschiedenis of sociale achtergrond, of concreter, zonder nog te overwegen en in te vullen verlangen vanuit een eigen levenstraject. Een geschakeld, duurzaam huur- en koopbeleid dat het buurtleven ondersteunt is voor mij veeleer de kern van de zaak.

We moeten weg uit het verhaal van industrialisering zoals we het kennen uit de 19de eeuw en 20ste eeuw,  van mensen die noodgedwongen naar de stad gingen om uit de armoede te geraken en geen andere keuze hadden dan deze waarop men hen bedacht. Dat zou je een vorm van -letterlijk- predestinerend denken kunnen noemen, met voor wie het echt aangaat willekeur als gevolg. 

Daartegen wil ik mij verzetten.

Wat denk jij ervan?

 

 

Volksraadpleging betaalbaar wonen 8 oktober is een feit!

Nabeschouwing door Erik Kellens Volksraad

Video afspelen over email banner

Heeft u nog een vraag ivm het vervolg op het referendum van 8 oktober?

johan@volksraad.be