VOLKSRAADPLEGING

PUBLIEKE GRONDEN/PANDEN  MOETEN PUBLIEK BLIJVEN

Video afspelen

IEDEREEN KAN HELPEN

1

FLYEREN

DE BOODSCHAP BRENGEN VAN DEUR TOT DEUR IS HEEL BELANGRIJK
WIJ WILLEN IEDEREEN BEREIKEN EN ZEKER DE MENSEN WAARVOOR WE STRIJDEN

HANDTEKENINGEN OPHALEN

WE ORGANISEREN EEN VOLKSRAADPLEGING ALVAST IN GENT EN IN OOST VLAANDEREN MET TWEE IDENTIEKE VRAGEN
EEN OVER BEHOUD VAN GRONDEN/PANDEN EN EEN OVER HET FEIT DAT SOCIAAL WONEN MINSTEN 40% MOET UITMAKEN VAN HET TOTALE WOONAANBOD

2

MENSEN UITNODIGEN

EEN CAMPAGNE VAN DERGELIJKE OMVANG VOER JE BEST MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN HET IS MEER DAN NOODZAKELIJK DAT WE DE EERSTE DOELSTELLING VAN 30.000 HANDTEKENINGEN GENT BINNENHALEN VOOR 2024 DE 100.000 VOOR OOST VLAANDEREN HET JAAR DAAROP

3

30.000

VOLKSRAADPLEGING GENT

100.000

vOLKSRAADPLEGING
oOST vLAANDEREN

15000

sPREEKRECHT VLAAMS
PARLEMENT VOORJAAR 2023

Group 10

890

INGESCHREVEN LEDEN
NIEUWSBRIEF

WIL JE MEER INFO?
GEEN PROBLEEM! VRAAG HET ONS

ZEKER, WIJ ZIJN EEN BURGENINITIATIEF 

VIA CONTACT KAN JE ONS REKENINGNUMMER VINDEN

ELKE BIJDRAGE IS WAARDEVOL

IEDEREEN IS WELKOM

WE KUNNEN ZEKER NOG HEEL WAT MENSEN GEBRUIKEN OM DE VEREISTE HANDTEKENINGEN OP TE HALEN

ELK ENGAGEMENT IS WAARDEVOL

DE TIJD BEPAALD JE ZELF

DE MENSEN DIE JE ZULT ONTMOETEN OP DE WEKELIJKSE VERGADERING, DAT ZIJN DE MENSEN DIE DIT BURGERINITIATIEF DRAGEN.

ZEKER!

TEDUUR IS ENKEL OPGERICHT MET ALS DOEL OM ONZE PUBLIEKE GRONDEN EN PANDEN TE BEHOUDEN VOOR DE GEMEENSCHAP NU EN IN DE TOEKOMST

TEVENS WILLEN WE IEDEREEN  WAARDIG ONDER  DAK KRIJGEN IN OVEREENSTEMMING MET  ART 23 VAN ONZE GRONDWET

TUURLIJK

SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF ZODAT U WEET WAAR WE DE VOLGENDE VERGADERING ORGANISEREN

VANAF 16 TOT 99 JAAR BENT U WELKOM

ER ZIJN REGELMATIG INFOVERGADERINGEN IN GANS OOST VLAANDEREN U KAN ONS STEEDS UITNODIGEN OM TEDUUR VOOR TE STELLEN EN EVENTUEEL EEN LOKALE GROEP OP TE RICHTEN

KOM MET ONS MEE STRIJDEN VOOR
HET BEHOUD VAN DE NOG RESTERENDE
GRONDEN EN PANDEN