Gent en zijn studentenkoten,…

Vorige week vergaderden een aantal commissies van de Gentse gemeenteraad.

TE DUUR volgde mee met kritische blik:

Studentenverblijven:

Alle partijen beseffen dat de enorme toevloed aan studenten in Gent de beschikbaarheid van woningen en appartementen voor bewoners van de stad doet afnemen en de prijzen omhoog duwt.

Stad Gent hoopt het probleem te verhelpen door het massaal laten bijbouwen van koten. Zij zou beroep doen op projectontwikkelaars. Bijgevolg grootschalige projecten waar winst belangrijker is dan leefbaarheid. Er is echter nog geen enkele studie die kan aantonen dat dit plan haalbaar en effectief is. Door het grote prijsverschil van een kot in een groot complex (van een ontwikkelaar) en een kot in een studentenhome (€ 493 tegenover € 315 per maand), dreigt ook de student en hun ouders de dupe te worden van dit beleid.

Waar blijft het debat over publieke gronden voor betaalbare studentenverblijven?
Bron kotprijzen:  https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Studie%20Studentenhuisvesting%202021%20resultaten%20studentenenqu%C3%AAte.pdf

– In het debat over studentenverblijven bevestigd Schepen Heyse dat publieke gronden in de eerste plaats voor sociaal wonen moeten gebruikt worden. Dat zou dus twee keer een ja-stem betekenen op onze vragen voor het referendum! Meer info referendum-volksraadpleging hier

– In een andere commissie werd een technisch-juridisch stapje vooruit gezet voor een experimenteel woonproject van Stad Gent.  Zij wil in de Frederik Burvenichstraat te Gentbrugge sociale woningen laten optrekken door private firma’s op grond die haar eigendom blijft. (Erfpachtregeling)

Met TE DUUR zijn we benieuwd naar de resultaten van dit proefproject. Zal het effectief financieel interessant zijn voor de Stad Gent en voor de huurder? Kan dit model op grotere schaal toegepast worden? Is dit een tool om de woonnood effectief aan te pakken?
Meer info: https://sogent.be/projecten/svk-woonmodel

Redactie: er wordt gewerkt aan een uitgebreide bijdrage over de wildgroei van studentenkoten ten koste van de leefbaarheid van de stad.

– De verkoop van het Vredeshuis in Gent, waar al lang sprake van was, werd goedgekeurd door Stad Gent. En dit ondanks het protest van een geëngageerde groep woonactivisten. Stad Gent hoopt € 2 miljoen te krijgen voor het belangrijke publieke gebouw.

Publieke gebouwen moeten publiek blijven!


Actie van de pandemisten:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/15/vredeshuis-in-gent-gekraakt-uit-protest-tegen-verkoopplannen/