Gent wil bouwgrond van meer dan 2 miljoen euro in Deinze verkopen, en dat is niet de enige

Een bouwgrond in de Pachthofstraat in Deinze met een geschatte waarde van 2,2 miljoen euro. Een kmo-grond in Wachtebeke die zoʼn 2,5 miljoen euro waard zou zijn. Een bouwgrond in de Heirweg in De Pinte, geschat op 900.000 euro. Een bouwgrond in Eeklo van 750.000 euro.
Het zijn maar enkele van de zestien eigendommen die op een verkooplijst staan van Sogent, de ontwikkelaar van de Stad Gent.
Het gaat om allemaal gronden of gebouwen in eigendom van het OCMW die buiten de stad liggen.
Het OCMW van Gent heeft doorheen de geschiedenis een groot pakket gronden gekregen en verzameld. De geschatte
verkoopwaarde van de eigendommen die nu worden opgelijst, loopt op tot meer dan tien miljoen euro.

Dat geld is welkom in Gent, want in de stadsbegroting voor 2020 tot 2025 werd 40 miljoen euro aan inkomsten voorzien uit de verkoop van de eigendommen van het OCMW. “Om dit te realiseren wordt ongeveer voor 140 hectare verkopen gepland”, werd afgesproken in 2021.
“De afspraak is dat elke eurocent van de verkoop van eigendommen buiten de stadsgrenzen, opnieuw wordt geïnvesteerd in stenen voor sociaal en betaalbaar wonen in Gent zelf”, zegt Sami Souguir (Open VLD), schepen van Stadsontwikkeling. 

Het geld wordt dus niet uitgedeeld via subsidies of steun. “En er wordt transparant over de uitgaven gerapporteerd”, aldus Souguir.
Om de verkoop te regelen, schakelt Sogent een makelaar in. De procedure om die aan te stellen loopt: kandidaten hadden tot eind deze maand om te reageren.

Gent heeft wel een paar voorwaarden vooraleer een stuk grond per opbod verkocht wordt. Zo wordt landbouwgrond enkel verkocht aan andere gemeenten of overheden en bouwgrond wordt eerst aangeboden aan de betrokken gemeente.

Als pakweg Deinze de bouwgrond wil en belooft er sociale woningen op te zetten, kunnen ze kopen aan de schattingsprijs.
“Bepaalde vergoedingen worden dan kwijtgescholden”, zegt Souguir. “Zo helpen we hen in te zetten op betaalbaar wonen. We kunnen hen niet verplichten, alleen stimuleren.”
Gaat een gemeente daar niet op in, dan wordt de grond per opbod verkocht. “Dan willen we er ook effectief de beste prijs voor krijgen, zodat we de inkomsten kunnen investeren”, zegt Souguir.

Voor die werkwijze kreeg Gent eerder al tegenwind van zijn buurgemeenten. Zo is De Pinte nog altijd boos dat een kmo-grond die de kleine gemeente niet kon betalen, door Gent enkele jaren geleden werd verkocht voor 11 miljoen euro, drie keer de schatte waarde.
Iets wat ook Veneco betreurt. De intercommunale verenigt heel wat gemeenten rond Gent. “Wij zijn voorstander van het
inzetten van die gronden voor gemeenschappelijke maatschappelijke doelstellingen zoals betaalbaar wonen en tewerkstelling”, zegt directeur Sofie Vandelannoote.
“Het is jammer dat er gehandeld wordt vanuit winstmaximalisatie. Over de kmo-grond in Wachtebeke lopen bijvoorbeeld al jaren onderhandelingen. Als bouwgronden verkocht zouden worden aan schattingsprijs, zou dat een stap in de goede richting zijn.”

Ging de Stad niet stoppen met het verkopen van eigendommen?

Stad Gent wil nog zo weinig mogelijk gronden en gebouwen verkopen. Tijdens een volksraadpleging in oktober 2023 stemden meer dan 20.000 Gentenaars immers voor een verkoopstop. Die komt er niet, maar voortaan moeten wel eerst alle andere opties onderzocht worden. Daarvoor werd maandag op de gemeenteraad nog een nieuw vijfstappenplan goedgekeurd.
Hoe zit het dan met die eigendommen van Sogent? “Dit gaat over gronden van het OCMW, die niet door hen zelf gebruikt worden, en onder het beheer vallen van Sogent”, zegt Souguir. “In het stappenplan staat duidelijk dat er voor dit zogenaamd passief patrimonium van het OCMW Gent andere afspraken gelden.”
“Wij betreuren de wijze waarop OCMW deze lijst met gronden en gebouwen publiek heeft gemaakt, met name via een vacature voor een makelaar”, zegt Raf Verbeke van Volksraad. “Dit gebeurt zonder rekening te houden met de cascadenota.
Als Sogent het patrimonium zou behouden, kan ze samen met gemeenten, sociale woningmaatschappijen en andere besturen gronden in erfpacht aanbieden om ze te ontwikkelen voor volkshuisvesting of sociaal verhuur.”

 

Fien Lakiere