Waarom een ​​volksraadpleging?

Ondergetekenden nemen de eerste stappen om te komen tot een

“Volksraadpleging uitverkoop gemeengoed/ grondrecht op wonen”

Het idee is voortgekomen uit een gesprek aan de Stadshal in het kader van de volksraad.

Het idee is een reactie op de weigering van de voorzitter van de gemeenteraad om geen spreekrecht te geven aan 1800 inwoners van Gent die een “voorstel van de burgers” over de verkoop van het Pand rechtsgeldig hadden ingediend.

De voorzitter van de gemeenteraad besliste eenzijdig dat de stad niet bevoegd is voor het Pand.

Een aantal burgers legden een klacht neer bij de gouverneur tegen deze weigering, in strijd met het nieuw reglement dat in juli jongstleden unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen om het bestuur dichter bij de burger te brengen.

Wij ondergetekenden steunen de idee en het initiatief om de nodige contacten te leggen met de Vlaamse commissie volksraadpleging met het oog op het opstellen van een rechtsgeldige vraag aan de kiezers over de uitverkoop van gronden en patrimonium ten koste van het recht op betaalbaar wonen.

We verhelen niet onder de indruk te zijn van het succesvolle referendum in Berlijn waar een meerderheid van de kiezers op de dag van de parlementsverkiezingen voor de socialisatie van de private woningmaatschappijen stemde.

Ondergetekenden zijn onthutst over het nieuws van de verkoop van meer dan 3000 sociale woningen in Gent door huisvestingsmaatschappijen de Volkshaard en Habitare. De vervreemding in private handen van het Arsenaal, van het Pand, van publieke gronden aan Huts, Versele e.a. blijken zelfs maar druppels op een hete plaat te zijn in een voortschrijdend proces van grondspeculatie.  Zonder duurzaam herstel na de pandemie. Ten koste van een klimaatverantwoordelijk, democratisch en sociaal beleid.

Het is te laat om te denken dat het beleid nog zonder de hulp van de burgers kan, stelden exact 25 jaar geleden al ouders van de witte mars.

De wooncrisis en de grondspeculatie met overheden die hun eigen beleidsinstrumenten, het gemeengoed van ons allen voor de komende generaties, vervreemden en de stem van de burgers de toegang tot de verkozen vergadering weigeren, maken deze vaststelling een kwarteeuw later brandend actueel.

“Waar is onze stem?”, vragen meer en meer burgers, jongeren, senioren, van alle standen en gezindten zich af. Armoede en bestaansonzekerheid grijpen om zich heen terwijl het geld naar boven rolt. KlimaatONverantwoordelijkheid duurt voort. De uitverkoop van onze stad gaat door.

Op 19 december vindt een volgend gesprek plaats in het kader van de volksraad om het democratisch proces in onze stad te verbreden en te verdiepen via een vierde volksraadpleging in de geschiedenis van Gent.

Alle Gentenaars die met pijn in het hart de uitverkoop van onze stad gadeslaan en de handen uit de mouwen willen steken voor het recht op betaalbaar wonen zijn welkom.Eerste ondertekenaars:

Annalivia Bekaert, SOS Sint Anna. Heeft gesproken op de commissie van de gemeenteraad.

Elias Vlerick, militant ABVV.

Elisabeth Vander Stichele, geriater.

Jan Vandendriessche, sociaal huurder.

Jan Beddeleem, lid RvB Liga Mensenrechten.

David Joëts, Democratie Nu.

Leo Olenski, tramchauffeur.

Kristien Soete, landbouwingenieur.

Zoihaira El Omari, kinderverzorgster.

Ludo De Brabander, vzw Vrede.

Dominique Martens, maatschappelijk werker en Bernadette Blijft.

Filip Van Rossem, woordvoerder piloten ex-Sabena en lid Belgische pilotenvereniging.

Freddy D’hondt, camping Stropke.

Gilberto FERREIRA DA COSTA, solidariteitswerker.

 Stéphanie Staiesse, Plasactie.

Curd Niemegeerts.

Jos Verbist theatermaker, ex directeur Theater Antigone.

Elisabeth Wilking, SOS Sint Anna kerk.

Evi Swinnen ,Time lab.

Elena Krioukova, Sos Sint Annakerk.

Paul Dhuyvetter, Pandenist.

Pol VandePlas, Gentenaar.

Benoît Douchy, Bernadette blijft.

Haval Kurdi, Gentenaar.

Johanna Snoeck, Gentenaar.

Raf Verbeke, grondrechtenbeweging Recht op Recht.Wenst u deze verklaring mee te ondertekenen?

Stuur naam, e-mail, adres, functie,… naar

iktekenmee@volksraad.be

Info:

www.volksraad.be

Facebook Volksraad

0497/23.07.60