Hildegarde en Tine Heyse Schepen Stad Gent

Van: “hildegarde desimpelaere” <hildegarde.desimpelaere@telenet.be>
Aan: “schepen heyse” <schepen.heyse@stad.gent>
Verzonden: Vrijdag 27 mei 2022 13:54:31
Onderwerp: studentenhuisvesting

Beste Mevrouw,

Met verwondering heb ik het nieuwe actieplan van de stad Gent inzake studentenhuisvesting ingekeken.

Het is duidelijk dat de stad de verzuchtingen van de burgers en kiezers niet begrepen heeft. Het spreekrecht op de gemeenteraad werd ons ontzegd onder het mom van het niet correct formuleren van een eis. Als antwoord hierop heeft de stad een extra drempel naar democratie ingebouwd door in de toekomst geformuleerde eisen eerst langs een commissie te loodsen. Gelukkig vangt u het gebrek aan inspraak op door een groot oor onder de schaapstal te plaatsen (sic).

De 1500 handtekeningen die werden opgehaald inzake de inplanting van grootschalige studentenhomes in de woonwijken werden verbazingwekkend snel behaald. Minstens 90 % van de bevraagde mensen zien zulke inplantingen in hun leefomgeving niet zitten. Daar zijn verscheidene redenen voor waar ik in deze context niet verder wil over uitweiden. 

U stelt dat het onderbrengen van studenten in grootschalige homes de leefbaarheid in de buurt zal verhogen. Daar durf ik ten stelligste aan twijfelen. Het installeren van een conciërge zal misschien de rust binnen het gebouw binnen de perken kunnen houden, maar ik zie de conciërge niet, als een soort vader/moeder de gans met de studenten samen uitgaan en ze stilletjes naar hun kot, sorry studio want een kot is al lang niet meer voldoende, terug brengen. Het installeren van laat ons zeggen 200 studenten op een site zal  met andere woorden ontegensprekelijk omgevingsoverlast veroorzaken. 

U stelt de vraag inzake inplanting in uw nota aan de ondernemers, nergens wordt de burger betrokken bij de ruimtelijke invulling van zijn omgeving. Misschien kunt u ons, de kiezer, ook eens bevragen, zoals dit betaamt in een democratie (en trouwens gesteld wordt in het BPA van deze buurt). Bij het ophalen van de handtekeningen heb ik heel wat interessante pistes mogen horen van bewoners. Zoals daar zijn: inplanting binnen kmo-zones (u faciliteert  bedrijven in uw plan, dus die horen uiteindelijk thuis op bedrijvenvastgoed), uittekenen van zones die prioritair bestemd worden voor studentenhuisvesting (ik denk aan Overpoort, Blandijn, plaatsen waar gewone huisvesting al lang niet meer aan de orde is), binnen de site van het universitair ziekenhuis, de mogelijkheden zijn legio wanneer U durft denken en wanneer U de inwoners U laat helpen bij dit creatief proces. 
Er kan natuurlijk niet gesproken worden over een maximale 10 minuten fietsrit van de campus. U spreekt van het recht op onderwijs dat in het gedrang komt wanneer er niet genoeg koten zijn. Dit verwacht ik helemaal niet van een sociale groene partij. Probeer dit maar eens uit te leggen aan mensen die 2 uur moeten pendelen naar hun werk omdat ze geen huisvesting vinden in de nabijheid van de job, aan kinderen in Afrika die elke dag 25km heen en 25km weer moeten stappen om school te kunnen lopen.  Ik vraag mij af waarom die maximale afstand moet geïntegreerd worden in uw eis tot inplanting? 

Verder stel ik mij ook vragen bij het verhogen van de densiteit van het stedelijk weefsel. Binnenstad Gent is al één van de warmste plaatsen van Vlaanderen. Met de klimaatsverandering zal dit nog verergeren. Het planten van her en der wat groen gaat geen soelaas brengen, daarvoor zal er fors moeten geïnvesteerd worden in meer groen in de stad (het inplanten van fatsoenlijke bomen in plaats van twijgen die pas binnen een tiental jaren zullen renderen is al een eerste stap). De stad verder dicht plaveien met grootschalige homes lijkt mij in dit opzicht een zeer slechte piste te zijn. Mocht U dan toch, tegen beter weten in, gaan voor een verhoging van de densiteit dan liefst compatibel met de omgeving. Studenten, werkende mensen (steeds meer in de richting van de 24 uurs economie gestuurd), gezinnen samen gooien leidt tot een onleefbare toestand, die hopelijk nooit explosief zal worden. 

Om af te sluiten wil ik U er nog op wijzen dat U bevoegd bent voor sociaal wonen. Het bouwen van studentenwoningen valt, mijns inziens, nog altijd tot het regelen van verblijf. Geen kot, sorry studio, hebben maakt niet dat  U het risico loopt om dakloos te worden. De meeste studenten hebben een fijn (hogere) middenklasse dak boven het hoofd. Wanneer U echter woonst verwaarloost om in te zetten op verblijf dan verwaarloost U de bevoegdheid waar U door ons kiezers voor aangesteld bent. Met 13 000 wachtende op een sociale woning, duizenden daklozen (waarvan 400 kinderen), jonge middenklasse mensen die Gent moeten verlaten wegens te duur en die best tevreden zijn met een vorm van sociaal wonen hebt U genoeg op uw boterham liggen. Het vertroetelen van grote bouwpromotoren is net dat tikkeltje te veel werk.

Met vriendelijke, maar bezorgde groeten,

Hildegarde Desimpelaere

Actie Holstraat/Wellingstraat