Huurwoning nu al voor velen te duur

Een rijhuis huren in Vlaanderen, moet gemiddeld 885 euro kosten. Een appartement huren kost je gemiddeld 773 euro.

Vandaag op radio en in de kranten, kon je er niet naast kijken. Huren is voor veel mensen een te grote hap uit hun budget om nog menswaardig te kunnen leven. We spreken hier voor ‘t eerst niet meer over steuntrekkers en mensen met een sociale tarief, die zijn al getroffen door de wooncrisis, maar nu over gezinnen en alleenstaanden die op de private markt huren. Ineens dringt het door dat – waarvoor TeDuur reeds meer dan een jaar voor op straat komt – het meer en meer mensen raakt in alle geledingen van de bevolking.

Inflatie de boosdoener?

Door de piekende inflatie is de gezondheidsindex van december 2021 tot november 2022 gestegen met maar liefst 10,24% en onze Vlaamse overheid, grijpt slechts ten dele in bij ontoereikend geïsoleerde woningen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland waar de huurstijging wel werd geplafonneerd.

Banken stellen scherpere eisen bij het ontlenen voor een hypothecair krediet.

Gemiddeld eisen zij een eigen inbreng van 65.000 euro ( zijnde de door de banken zelf mede gecreëerde vastgoedbubbel die zij niet willen mee financieren) en een hogere rente, zorgen ervoor dat veel jonge mensen uit de boot vallen. De overheid kijkt werkelijk de andere kant uit en laat na om tussen te komen met maatregelen om jonge mensen bij te staan. Een hele generatie wordt hotelgast bij de ouders of is tot co-housing gedoemd.

In het dubbelinterview een half jaar geleden,tussen de Nederlandse en Vlaamse aanpak, is Diepdal onwrikbaar in zijn analyse dat de vrije markt zelf regulerend zal werken en dat er in Vlaanderen geen probleem is. ( De link vindt u hier )

Huurprijzen stijgen ook omdat er meer vraag is naar huurwoningen.

Wanneer men niet voor een eigen dak kan zorgen moeten mensen op zoek naar een huurwoning. En die groep stijgt spectaculair, wat nog meer druk zet op de reeds krappe aanbodzijde en zo de prijs de hoogte injaagt. Maar nog eens, voor onze minister Diepdal geen probleem om dit stringent aan te pakken. Ook niet wanneer de sector aan de alarmbel trekt als blijkt dat er voor één woning wel vijftig kandidaat huurders zijn.

Diepdal en zijn koe.

De minister is de koe nog verder aan het melken op sociale media dat hij krachtdadig optreedt tegen misbruiken in de sociale woonmarkt. Dat profileert zeer goed naar zijn achterban. Intussen liggen ‘zijn’ jonge Vlamingen in de touwen. Hij kan daarover nog een saus gieten van profiteurs, hangmat bewoners, win for live ‘ers wat heel goed bekt voor zijn achterban. Ik vergelijk het met een vijver van kikkers, waar de temperatuur geleidelijk stijgt. Men wordt het gewaar wanneer het te laat is.

Meer sociale woningen is een deel van de oplossing die toegankelijk zijn voor iedereen!

Hier in de blog van Teduur al vaak over geschreven, de sociale huurder is kop van jut geworden en een pispaal om het Vlaamse wanbeleid inzake wonen te maskeren. Meer nog, de laatste move van de minister om gemeenschapsgeld ( half miljard euro ) toe te stoppen aan de private bouwsector zindert nog na. ( Hij kreeg van de sector een gouden baksteen, de link hier)

Zijn bedoeling kan hij niet langer wegmoffelen, privatisering van de sector is het einddoel. Spijts alle ronkende verklaringen zijn er vorig jaar amper woningen bij gekomen. Dat staat in schril contract met bijvoorbeeld Wenen, waar er een wachttijd is van gemiddeld 1 jaar en er jaarlijks 10.000 woningen bij komen. In Nederland voorziet het plan om 100.000 woningen per jaar op te trekken gedurende een periode van drie jaar.

Volksreferendum 2023 ‘Betaalbaar wonen’ door TeDuur

Toen we in februari 2022 met TeDuur de straat op trokken om handtekeningen op te halen voor een referendum, was Madame Soleil niet onze raadgever. Het stond namelijk in de sterren geschreven: “De wooncrisis zal een zeer groot deel van onze bevolking treffen.”

Intussen hebben we meer dan 20600 handtekeningen verzameld van de 30.000 die we voorop gesteld hebben. De laatste rechte lijn is ingezet, alvorens we campagne kunnen voeren omtrent de noodzaak om de vraag voor te leggen aan de bevolking van Gent

“Moet de overheid niet minstens 40% sociale kavels voorzien …” Zie hier voor de referendumvragen

Bent u geraakt door de situatie, wil u de handen uit de mouwen steken, neem contact op. Hoe vlugger we dit referendum kunnen houden hoe sterker de impact zal zijn op de komende verkiezingen. Het moet gaan over thema’s die de mensen echt beroeren niet over opgeklopte zaken die dienen om een rad voor de ogen te draaien. Wonen is een grondrecht, uw recht!

Meer info : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/27/cib-huurbarometer/