Langdurige leegstand in sociale woningen…

Jozef Borremans kaart langdurige leegstand bij sociale woningen aan:
“Terwijl de wachtlijst blijf aandikken”
Gemeenteraadslid Jozef Borremans vindt het onverantwoord dat er in Ternat tal
van sociale woningen blijven leegstaan. Het gaat om nieuwbouwwoningen die
vrijwel instapklaar zijn, maar niet verder afgewerkt worden. “Het gaat om minstens
een tiental woningen, de sociale woonwijken buiten beschouwing gelaten”, zegt hij.

hln 30-10-23, 13:40“Alleen al in de Kastanjelaan, een straat met vrij recente sociale huurwoningen,
staan er vijf leeg”, zegt Borremans. “Een doorn in het oog van de buurtbewoners. In
de Poodstraat tel ik een viertal lege sociale woningen. En dan hebben we nog de
Begonialaan, waar verschillende sociale woningen voor senioren gebouwd werden.
De woningen zijn instap klaar, alleen de buitenaanleg moet nog gebeuren. Maar
daar komt ook geen schot in. We zwijgen dan nog over de leegstand in de sociale
woonwijken. En waarom worden de gerenoveerde woningen in de wijk Cantillon
niet vlugger toegewezen?”
“Ondertussen staan er tientallen gezinnen op een wachtlijst wat dit alles nog
onbegrijpelijker maakt”, klinkt het. “Bij sommige van die gezinnen is de sociale
toestand echt schrijnend. Onze gemeente en andere die dezelfde problematiek
kennen moeten dit hoog op de agenda plaatsen. Sociale woningen zijn in Ternat
onderhevig aan de reglementering op leegstand, dus een oproep aan onze
diensten om dit streng toe te passen. Het zou ook niet verkeerd zijn dat de
bevoegde minister de problematiek mee opvolgt. Kan de maatschappij overigens
niet in gebreke worden gesteld voor schuldig verzuim?

Wanneer een woning leeg komt te staan, zou het toch mogelijk moeten zijn om deze binnen de maand
opnieuw toe te wijzen? In rusthuizen doen ze dit verplicht binnen de vijf dagen.