Minder sociale woningen voor kwetsbare groepen?

Kunnen daklozen, vluchtelingen en jongeren uit de jeugdhulp nog een sociale woning huren? Er rijzen twijfels nu de sociale verhuurkantoren opgaan in de nieuwe woonmaatschappijen. Toch kunnen welzijnsorganisaties nog verschil maken. Joris Deleenheer (VVSG), Wim Boone en Deira Derycke (Initia) geven tekst en uitleg.

 De complexe overdracht van het beschikbare woonpatrimonium kan nog enkele jaren duren. Het zet het aanbod van sociale woningen in Vlaanderen verder onder druk.

“Voor kwetsbare mensen zal de toegang tot sociale huur moeilijker worden”, zo klonk het twee jaar terug op Sociaal.Net over deze fusiegolf. “De hervorming duwt mensen in de handen van huisjesmelkers.”

‘We moeten opletten dat de negatieve boodschappen over de nieuwe woonmaatschappijen niet leiden tot een selffulfilling prophecy.’

‘Zonder extra woonaanbod blijft de wooncrisis aanhouden.’

Het volledige artikel vind je hier