Ministerie van Dakloosheid.

Ja, je moet het maar doen, 180.000 mensen naar de private markt duwen die er eigenlijk niet thuishoren. Mocht iedereen die recht heeft op een sociale woning, zich inschrijven, de teller klopt af op meer dan 250.000 gezinnen. Dat kan tellen als statement voor de kracht van verandering. Of was het verarming?

Terwijl de verkoop van vastgoed terugloopt, was er nog nooit zo veel vraag naar huurwoningen.

Panden onder de 500 euro zijn vaak van slechte kwaliteit.

De verkoop van huizen en appartementen liep in de tweede helft van vorig jaar met 7 procent terug: de vastgoedmarkt koelt af. Maar tegelijk verhit de verhuurmarkt. Het aantal mensen dat iets zoekt om te huren neemt spectaculair toe. ‘We zagen vorig jaar het aantal kandidaat-huurders met een derde toenemen, voor evenveel panden’, zegt Filip Dewaele van het gelijknamige vastgoedmakelaarkantoor.

‘Dat hebben we nog nooit gezien.’

1. Waarom willen mensen huren?

De vastgoedprijzen zijn de voorbije jaren zozeer gestegen dat het een steeds grotere financiële inspanning vergt om een woning te kopen, vooral sinds de forse klim van de vastgoedprijzen vanaf 2019. Sinds april vorig jaar sputtert de verkoop van vastgoed, omdat lenen duurder werd.

De rente op hypotheekleningen verdubbelde van 1,5 procent begin vorig jaar naar 3,3 procent eind 2022. Gevolg: Ook heel wat tweeverdieners die tot nog toe aan kopen dachten, zijn momenteel op zoek naar een huurwoning. Ook de banken gaan niet vrijuit. Het gedeelte van de aankoopsom dat de ‘luchtbel’ vertegenwoordigt moet de klant zelf aandragen. We spreken van bedragen van gemiddeld 60.000 euro.

Het aantal mensen dat op een sociale huurwoning wacht loopt op tot meer dan 182.000

‘Zij zoeken ook op de private huurmarkt.’ De druk komt dus van twee kanten, terwijl er niet meer huizen of appartementen op de huurmarkt bijkomen. Amper een 600 tal soc woningen vorig jaar.

2.Huurprijzen?

Appartementen zijn goed voor bijna driekwart van de huurmarkt in Vlaanderen. De gemiddelde huurprijs daarvan gaat richting 800 euro per maand. Een rijhuis, is nu gemiddeld 900 euro. (36.000 Bfr)

En er zijn natuurlijk nog verschillen qua regio, waar Antwerpen gemiddeld 1000 euro kost en Gent 850.

Dat het einde van de stijging niet in zicht is, is volgens verschillende experten een feit. De onzekere toekomst, de stijgende rente zullen hun effect niet missen.

Een woning wordt geen evidente zaak voor velen. Wanneer ouders geen zak geld toestoppen wordt het moeilijk.

3.Hogere prijzen?

Stijging in België met gem. 7.1 % … Nederland 4.1% mits tussenkomst regeringsbesluit .

‘Het is niet omdat er meer kandidaat-huurders zijn, dat die ook allemaal over een hoger budget beschikken. Meer nog, de betaalbaarheid en de energiekost van een huurwoning komt meer in het vizier, waardoor dat de iets minder dure en vaak kleinere panden sneller stijgen in prijs.

4. Voor wie wordt het heel moeilijk?

De helft van de private huurders die meer besteedt dan een derde van zijn inkomen aan huur.

Een huurwoning voor minder dan 750 euro vind je niet vlug en is vaak niet kwalitatief.

Hoe lager de huurprijs, hoe meer kandidaat-huurders er zijn. Alleenstaanden, maar ook grote gezinnen zitten in de rats.

Heel wat eengezinswoningen worden vandaag de dag op de koop toe gesloopt om er appartementen te bouwen wat het aanbod niet ten goede komt. Sociale huisvestingsmaatschappijen zitten met de handen in het haar door toedoen van minister van wonen in de Vlaamse Regering, die het fusiedecreet uitrolt en zo een stilstand creëert in de bouw van sociale woningen. (Vorig jaar amper aangroei van 600 woningen)

Opmerkelijk is de leegstand van meer dan 15.000 sociale woningen, perverser kan het niet.

5. Wat is eraan te doen?

Vandaag houdt één op de drie private huurders te weinig over om nog op een menswaardige manier te leven, maar toch wordt er maar aan 4 procent van alle huurders een huurtoelage uitgekeerd. Heel wat mensen weten zelfs niet af van het bestaan van een huursubsidie.

De oplossing: het bouwen van sociale woningen voor iedereen.

Kijk naar Wenen, daar worden elk jaar 10.000 woningen bijgebouwd, is de wachttijd één jaar, kan iedereen er terecht, huur berekend op inkomen. Het kan simpel zijn, maar wat baat kaars en bril als den uil niet zienen wil?

Nederland, die reeds een vrij hoog percentage sociale kavels heeft is zinnens om elk jaar 100.000 nieuwe woningen te voorzien, gedurende de komende drie jaar.

Geïnspireerd door het artikel van Knack 15.02.2023. U vindt dit integraal hier terug.