Minister van wonen – teruggefloten

SOCIALE WONINGEN

Nationale Bank torpedeert strengere controles bankrekeningen sociale woning-kandidaten

Vlaanderen eiste een overzicht van al de bankrekeningen van kandidaat-sociale huurders, maar dat is volgens de Nationale Bank “strijdig” met de wet.

Werner Rommers

Donderdag 14 maart 2024 om 03:00

Sinds 1 januari moeten kandidaat-sociale huurders zich aan de zogenaamde ‘middelentoets’ onderwerpen, een ietwat controversiële maatregel, ingevoerd door Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Concreet moeten kandidaat-huurders aangeven hoeveel geld ze op hun bankrekeningen hebben staan.

Een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen mag zo in totaal niet meer dan 43.000 euro bezitten om voor een sociale woning in aanmerking te komen.

Een CAP-uittreksel – door de kandidaat-huurder aan te vragen bij de Nationale Bank van België (NBB) – waarop alle bankrekeningen van de betrokkenen staan vermeld, moest als bewijs dienen.

Maar die vlieger gaat niet langer op: de NBB – gealarmeerd door de plotse toename van het aantal aanvragen – verbiedt sociale woningmaatschappijen die CAP-uittreksels nog langer te gebruiken om kandidaat-huurders te screenen. Dat bevestigt Diependaele, nadat parlementsleden Joke Schauvliege (CD&V) en Maxim Veys (Vooruit) daarover aan de alarmbel hadden getrokken.

Schauvliege is “not amused over de gang van zaken. We zijn als partij niet tegen de middelentoets die minister Diependaele heeft ingevoerd. Maar de manier waarop het in de praktijk wordt georganiseerd, wint allesbehalve een schoonheidsprijs. Was er dan geen overleg met de Nationale Bank daarover?”

Volgens Diependaele is er geen man overboord, al geeft zijn kabinet toe dat de oplossing die nu gevonden is niet “de ideale is”. Voortaan moeten kandidaat-huurders “op erewoord verklaren” welke bankrekeningen ze hebben, en hoeveel geld er op die rekeningen staat. Als er in de nabije toekomst een sluitende oplossing wordt gevonden – er is daarover overleg met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) – zullen de verklaringen op eer worden gecontroleerd: “Als dan zou blijken dat er frauduleuze verklaringen zijn, kan de huurovereenkomst worden opgezegd.”