Hildegarde en Tine Heyse Schepen Stad Gent

Van: “hildegarde desimpelaere” <hildegarde.desimpelaere@telenet.be>Aan: “schepen heyse” <schepen.heyse@stad.gent>Verzonden: Vrijdag 27 mei 2022 13:54:31Onderwerp: studentenhuisvesting Beste Mevrouw, Met verwondering heb ik het nieuwe actieplan van de stad Gent inzake studentenhuisvesting ingekeken. […]

Read More →