Pandstadsdebat Gent

Beste Gentenaar,


Zet u neer en pak uw tijd voor dit verslag van het slotmoment van het stadsdebat over het
Pand/Caermersklooster gisteren maandag 6 februari 2023 in de Kunsthalle aan de Lange
Steenstraat.


Doel en verloop van het stadsdebat kan je hier uitvoerig lezen:
https://stad.gent/nl/binnenstad/bouw-mee-aan-de-binnenstad/stadsdebat-caermersklooster


Schepen Astrid De Bruycker opende het gesprek voor een veertigtal Gentenaars: leden van de
Dekenij Patershol, waaronder deken en onze grote muzikant Norbert De Taeye, kunstenaars,
Pandinisten van 40 jaar geleden, Pandemisten van nu, stadsambtenaren, projectontwikkelaars,
woonactivisten, samenlevingsopbouwers, burgers van de referendumcampagne voor
Grondrecht betaalbaar wonen www.teduur.be , vertegenwoordigers van de jeugdzorg vzw’s die
het pand tijdelijk invullen, geïnteresseerden, buren, studenten architectuur, voormalige sociale
huurders van het Pand, architecten, vertegenwoordigers van de firma MysMyagi die de
conceptnota maakten, buurtwerk en wijkregisseur Gent Centrum en last but not least, de
vertegenwoordigers van de eigenaars van het Pand , woonactor Thuis.Gent, Marc
Huyghebaert, van de provincie Oost-Vlaanderen en van de stad Gent .

De Schepen en de getoonde beelden wonden er geen doekjes om:

Dit debat kwam tot stand dank zij de burgers.
De aankondiging in 2020 om het Pand te verkopen bracht vele gemoederen
in beweging. De jeugd zette de toon met de bezetting van het Pand in de traditie van en in
samenwerking met de oude garde bezetters die het klooster van de gentrificatie redde en
zorgde voor bijna kwart eeuw betaalbaar wonen in het centrum van de stad voor mensen met
een bescheiden inkomen.

Sociaal bewoner werd beschimpt.


Tijdens een van de pleidooien voor de vrederechter eind 2020 van de advocaat in opdracht van
sociale woningmaatschappij tegen de Pandemisten werd de historische prestatie van de oude
actievoerders in een cijfer duidelijk. De advocaat permitteerde zich een sociaal bewoner uit het
Pand te beschimpen omdat die op haar recht stond en de uitzettingsvoorwaarden van de
maatschappij dierf in vraag stellen. De advocaat dacht zijn cliënt te dienen en de vrederechter
te overtuigen met de vaststelling:” deze bewoner betaalt maar 370 euro huur in een woning met
marktwaarde van 930 euro”.

Het volledige artikel kan je hier downloaden