Pascal De Decker

Stedelijk Ontwerp, Stedenbouw, Landschap en Planning, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent       Sint-Niklaasstraat 27 – 9000 Gent.

Videoconferentie met leden van Volksraad en Hoogleraar Faculteit  Architectuur Mijnheer De Decker 30.03.2022 / 10.00 uur  

Samenvatting van besproken stellingen:

  • Geen privatisering van publieke gronden
  • Grondrente belasting, de overheid zorgt voor meerwaarden van de ontwikkelaars die niet afgeroomd worden. Dit kan op verschillende bestuursniveau’s wel een instrument zijn om deze grote winsten af te romen en aan te wenden voor het bouwen van sociale woningen.
  • SoGent moet weg of ten minste hervormd/doorgelicht worden. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het stijgen van de vastgoedprijzen.

Deel 1/3

Meeting video conferentie met Mijnheer De Decker Pascal

In een volksraadpleging over de problematiek van de sociale huisvesting gelooft hij niet

De aan hem voorgelegde vragen vond hij veel te complex

De vragen aan het brede publiek moet eenvoudig zijn

Ook ziet hij een probleem in de opkomst, hij haalt als voorbeeld Nederland, Rotterdam aan waar de problematiek van sociaal wonen veel dieper is ingeburgerd.

Ten andere merkt hij op, dat wij in een super geïndividualiseerde samenleving leven van trekt uw plan. Deze regering en steden volgen vaak deze houding, hebben gekozen voor een sociaal huisvestingsmodel van “ de markt lost alles op” en wij, overheid,  houden ons met de restjes bezig.

Hij vindt wel het feit dat er een volkstelling geageerd wordt geeft eigenlijk ook wel een signaal. De essentie is vrij simpel, er zijn te weinig sociale woningen. En alle oplossingen die her en der voorgesteld worden zijn onvoldoende om dit aan te pakken, de overheid moet hier gewoon een groter deel van verantwoordelijkheid opnemen.

Hij stelt ook dat alles in onze maatschappij eigendom wordt , alles wordt geprivatiseerd.

Hij neemt stelling dat elk gezin in België die twee inkomens heeft op dit ogenblik probleemloos eigenaar worden. De anderen vallen uit de boot en de kloof tussen die twee is gegroeid. Het is voornamelijk de kloof die het probleem is. En deze kan alleen maar ingevuld worden door middel van sociale huisvesting en de huisjesmelkerijen.

Wat vindt u van het feit dat overheid de resterende publieke gronden verkoopt aan vastgoedontwikkelaars en met de opbrengst daarvan een deel gebruikt om sociale woningen te bouwen? Is dat geen einde verhaal, je kan die gronden geen twee keer verkopen.

Ik merk op dat bijvoorbeeld Stad Gent nu ook geen sociale woningen meer bouwt. U moet weten dat de middelen van Brussel komen. Dat is nu net het grote probleem. Een schitterend systeem om paraplu’s open te trekken. In Gent zeggen ze: ”De sociale woonmaatschappij is verantwoordelijk, de stad houdt zich daar niet mee bezig en Brussel moet maar de financiering voorzien.” In Brussel zeggen ze dan : ”Ja maar er is een quotum van 12% sociale huur, als je daarover zit krijg je geen geld meer. Een voorbeeld van een versnipperde overheid die de bal naar elkaar toespeelt.

Wat het principe betreft om publieke gronden te verkopen, dat moet stoppen. We doen dat best niet meer.

Stad Gent  geeft 90 miljoen euro aan Woning Gent, Volkshaard edm voor sociale woningbouw, wat is uw stelling hierover?

Dit bedrag wordt door Stad Gent nu afgedaan als een gigantische inspanning van de stad inzake sociale woningbouw. Ik vind dat peanuts, een cijfer na de komma! Het zal tevens versnipperd ingezet worden over heel  veel projecten en zal dus geen effect hebben.

Defacto zal dus tijdens deze legislatuur en voor de derde maal op rij de sociale huisvesting dalen.

De opbrengst van 30 miljoen van de verkoop van die publieke gronden, had men dat niet beter geïnvesteerd in de aankoop van bijvoorbeeld de Arsenaalsite?

Het arsenaal, als je dat uiteindelijk eens bekijkt  zijn die gronden van de gemeenschap. De nmbs, zijn is mijn inziens nog altijd eigendomsgewijs van de gemeenschap. Het is wel zo dat het allemaal heel bizarre constructies van organisaties zijn die eigenlijk allemaal geld tekort hebben zoals Stad Gent. 

Als je dan een voetbalstadium bouwt moet je daarvan ook de putten vullen.

wordt vervolgd