Petitie aan het parlement BXL

Het “Recht op behoorlijke huisvesting, het recht op bescherming van een gezond milieu”, artikel 23 van de Grondwet, is een grondwettelijk recht! Het wordt niet toegepast, niet gerespecteerd. 

Al jaren leven we in een permanente aanval op de rechtsstaat. De staat vervult zijn rol niet door niet iedereen dit fundamenteel recht te garanderen:” het recht op een dak boven het hoofd, op een waardig leven.”

 We moeten erover praten met u, vertegenwoordigers, gekozen functionarissen, garanten voor de toepassing van de wetten.

Een zeer omstandig geschreven petitie die in Brussel aan hun parlement is overhandigd.

Er wordt gesproken over het paard, de kar en de menner!

U vindt dit hier https://www.actionlogementbxl.org/2023/02/03/la-petition-au-parlement/ .

Een vertaalde versie : https://jdetro.stackstorage.com/s/ylAM9OhCrK9l8yY0