profiteurs

Video afspelen

Persbericht voor aktie 26 februari 2024 te Geraardsbergen

Minister kleedt de sociale woonmarkt volledig uit:
“Trek uw plan maar op de privémarkt!”

Middenveld plant een eerste actie tegen dit afbraakbeleid.

Waarom?
Het woonbeleid van de huidige Vlaamse Minister van Wonen en Financiën leidt tot een golf van
verontwaardiging. De privatisering van de woonmarkt de afgelopen jaren heeft geleid tot
woningschaarste voor een alsmaar breder wordende groep van mensen. De roep naar meer regie en
ontwikkeling vanuit de overheid is groot. De investering in ruime kwalitatieve en betaalbare
volkshuisvesting met woonzekerheid en sociale mix zou druk uitoefenen op de private woonmarkt
en op die manier al een deel van de oplossing kunnen zijn. De Minister doet echter nét het
omgekeerde.
– De sociale woonmarkt is voor NVA een tijdelijke oplossing voor mensen met een laag
inkomen die nu ook een bankonderzoek moeten ondergaan.
– In de toekomst gaat de voorkeur naar werkenden, waardoor wie niet kan werken, uit de boot valt.
– Daarnaast zijn veel sociale huurders getroffen door twee huurprijsverhogingen in vijf jaar,
bovenop de indexering.
– Je mag niet ‘te groot’ wonen. Heb je teveel kamers dan moet je een
onderbezettingsvergoeding betalen. Een koppel wordt geacht één slaapkamer te betrekken.
– Wil of kan je geen vergoeding betalen of wil je niet dat je contract wordt opgezegd, dan moét
je verhuizen. De woonmaatschappij zal je dan een aanbod doen binnen een straal van 15
kilometer. Vroeger was dit binnen een straal van 5 kilometer. Van lokale binding, waar de
minister zo’n fan van is, is geen sprake meer wanneer mensen verplicht worden om zo ver te
verhuizen.
Als je alle regeltjes er goed op naleest, kan je enkel concluderen dat dit deel vormt van een niet
consistent, mensonwaardig beleid waarbij het enige antwoord op de woningschaarste is: ”trek uw
plan in de privé”. In essentie wordt de woonzekerheid van sociale huurders op het spel gezet en zal
de sociale huisvesting verworden tot armenwijken met meer kans op sociale problemen. Een sociale
woning biedt de stabiliteit die kwetsbare gezinnen nodig hebben om hun leven op de rails te krijgen.
Waar sociale huisvesting moet dienen om mensen vooruit te helpen, maken deze voorwaarden het
hen nog moeilijker.
Wie?
Een ruime groep van middenveldorganisaties en vakbonden gaan in het verweer tegen het
afbraakbeleid van de Vlaamse regering. De komende maanden staan al negen acties gepland. De
aftrap gebeurde op de Markt te Zottegem. Maandag 26 februari op de markt in Geraardsbergen.
In bijlage vind je de flyer met alle details.
Wat mag je verwachten?
Een visuele voorstelling van het beleid. Getuigenissen die kleur geven aan de mensonwaardige
regels die sedert 1 januari gelden. Het eisenpakket ten aanzien van de politiek verantwoordelijken
en het actieprogramma.
Contact
Johan De Troyer (Volksraad) :0492 178371
Katrien Neyt (ABVV): 0498 804555