Promotiemateriaal

Referendum OostVlaanderen over grondrecht betaalbaar wonen.

Streefdoel is 100.000 Oost Vlaanderen handtekeningen
ophalen om een volksraadpleging te houden
Eveneens 15.000 om het woon-debat weer te openen in het Vlaams Parlement

Petitie Vlaams Parlement

De kolon contact niet invullen

U kan alle documenten rechtstreeks in pdf downloaden

Kunnen we digitaal de petitie tekenen?

Is een vraag die we regelmatig krijgen tijdens onze acties. 

Een oplossing via EID is omslachtig en kan onderzocht worden.

We stelden echter de vraag aan de Vlaamse overheid:

Via sms mocht ik volgende vraag van u ontvangen : “Is er een timing inzake de toelating van elektronische handtekening bij gemeentelijke volksraadpleging”

Wij kunnen u geen concrete datum/timing geven.  Zoals reeds gemeld, maakt het voorstel tot toelating van de elektronische handtekening deel uit van een grotere wijziging van het decreet lokaal bestuur (DLB).  Nadat dit voorstel van wijziging DLB is goedgekeurd, kan het Besluit Vlaamse Regering inzake de volksraadpleging (gemeente en district) en de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen aangepast worden.  In het voorstel van wijziging van het decreet lokaal bestuur bepaald dat de artikelen m.b.t. de volksraadpleging pas in werking treden op een door de Vlaamse Regering bepaalde datum, omdat het BVR moet aangepast zijn alvorens de betreffende artikelen effectief in het werkveld kunnen toegepast worden. 

Met vriendelijke groeten

Kristel Croonen

Afdelingshoofd Lokale Organisatie en Werking

Vlaamse Overheid

AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Aan te duur: 

21.03.2023

Op 3 maart heeft de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit over de organisatie van een volksraadpleging voor een eerste keer principieel goedgekeurd. Dit wijzigingsbesluit komt er in uitvoering van het gewijzigde DLB.

De wijziging faciliteert de digitalisering van de initiatieffase van de volksraadpleging zodat het verzoekschrift en de petitielijst of -lijsten op om het even welke drager kunnen opgemaakt en bezorgd worden. De verzoeker kan kiezen voor één of meerdere analoge dan wel digitale petitielijst of -lijsten, of een combinatie van de twee. De indiening van het verzoek gebeurt via een beveiligde zending. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Gegevensbeschermingsautoriteit en daarna van de Raad van State.

Deze instanties dienen binnen specifieke termijnen hun advies te verlenen. De Vlaamse Regering zal dan bekijken of er nog aanpassingen nodig zijn en overgaan tot de aanname van het besluit. Als de wijziging definitief is goedgekeurd, zal daarover op onze website een nieuwsbericht verschijnen.  

Vriendelijke groeten

Kristel Croonen

Afdelingshoofd Lokale Organisatie en WerkingVlaamse Overheid

AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUURAfdeling Lokale Organisatie en Werking

Vrij te gebruiken voor uw lokale acties

Iedereen mag deze affiches vrij downloaden 

Opmerkingen graag

Stuur ons een foto van uw toepassingen, wij publiceren deze graag.

Voorstellen om andere teksten, voel u vrij om ons te contacteren

Wij hebben tegen een kleine vrije bijdrage stickers  TEDUUR   vanaf 20.03.2023 terug in voorraad.

Er is een vraag vanuit het Brussels gewest gekomen om een soortgelijke affiche te maken in het Frans. Wie een toepasselijke slogan heeft, mag hem op ons loslaten. De organisatie telt daar reeds een 60 tal leden! https://www.actionlogementbxl.org/

Draag hem overal, maak een foto, wij plaatsen graag.

Gedicht onder onze deur gepost 🙂

Raamaffiche TEDUUR.BE te verkrijgen op formaat a3 - a4 of a5

Reeds in voorraad

Stickers 5/5 cm

Kleef hem overal, in het bijzonder op brievenbussen