Burgers hebben niets te zeggen? De Gentse volksraadpleging heeft effect.

Perstekst over programmatienota sociaal wonen. Maandag 29 januari 2024.

De Gentse Wooncoalitie is verheugd met de ‘Programmanota sociaal wonen’ . Daarin worden de ambities voor méér sociale woningen scherpgesteld. Tegen 2050 wil Gent over 25 000 of 20 % sociale woningen beschikken.

Een ronduit historische document waarmee Gent sociale geschiedenis schrijft.

Burgers hebben niets te zeggen? De Gentse volksraadpleging heeft effect.

De Wooncoalitie heeft door haar campagne in 2022 duidelijk gemaakt dat er een wooncrisis heerst in Gent. Met 15 000 huishoudens die ingeschreven staan op de wachtlijst voor een sociale woning en 1 873 dak- en thuislozen in onze stad kan hier geen twijfel over bestaan. Dat Stad Gent werk maakt van de aangroei van sociale woningen betekent dat ze de ernst van de crisis erkent en de ambitie kenbaar maakt om een belangrijke oplossing ervan te realiseren.

Als Wooncoalitie zijn we ervan overtuigd dat sociale huisvesting de nood aan betaalbaar wonen voor heel wat mensen op een intelligente manier lenigt. De Stad speelt met dit sociaal woonplan in op de 30 topprioriteiten die de Wooncoalitie op 17/10/2022 overhandigde aan het stadsbestuur en waarvan prioriteit 3 net resoluut pleit voor een substantiële stijging van het aandeel sociale woningen in de stad.

Het resultaat van de volksraadpleging van 8 oktober waarvoor 33.203 Gentenaars uit hun kot kwamen heeft een positief effect. De ambitie in de programmanota toont aan dat actievoeren werkt, dat de burger wel degelijk iets te zeggen heeft. En daarop mogen we best fier zijn.

Dit concrete resultaat zetten we daarom graag in de kijker, waarbij we politici bedanken die zich inspannen om deze ambitie te realiseren. Een mooie ruiker bloemen namens een ruime schare van Gentenaars, beweging en middenvelders, mag vandaag de gemeenteraadszaal speciaal opleuken als teken van appreciatie.

Namens de Wooncoalitie,

Erik Kellens, Karel Thys

Sociale huurder, afgevaardigde in de Gents Woonraad Teamcoach CAW Oost-Vlaanderen

P.S.: Via de campagne Ieders Stem Telt (prioriteit 4, ‘Gezocht: Stadsbestuur dat een topprioriteit maakt van voldoende sociale woningen’) zullen wij het voorgestelde groeipad (periode 2023 – 2030) naar 14,5% sociale woningen (bijkomend aanbod van 3 400 sociale huurwoningen tegen 1/1/2030) jaarlijks ook opvolgen. Zo houden we de vinger aan de pols of deze belangrijke mijlpaal in de Gentse sociale geschiedenis effectief vertaald wordt in een groeiend aantal sociale woningen.