Recente cijfers Thuis-en Dakloosheid zijn akelig.

Dak- en thuisloosheid neemt al jaren toe

Je hoeft geen woonexpert  te zijn, dak-en thuisloosheid nam zienderogen toe. Alleen werd dit zonlicht door onze minister van wonen, steeds straal ontkend.(  Nva 10 jaar op departement Wonen )

47 Organisaties hebben eraan geteld, voor Gent komt men uit op 2490. Zijnde 1857 volwassenen en 633 kinderen. Daarvan vinden een 100 tal in de noodopvang tijdelijk hulp. De resterende mensen gaan op in ons straatbeeld, zitten in instellingen, wonen in auto, garage, tent enz   Schrijnende toestanden die, gelet op de nakende brute besparingen, die na de verkiezingen op de bevolking zal losgelaten worden, alleen maar zal toenemen. Preciese cijfers kan u vinden in de onderstaande link. (Telling Boudewijnstichting)

 

En neen, dit zijn niet allemaal ‘vreemdelingen’ Bijna de helft  heeft de Belgische nationaliteit. En neen het stereotpye beeld, van de oude grijze dronkelap heeft afgedaan. De nieuwe telling onthult de omvang en de verscheidenheid van de problematiek.

Onze jongeren zijn kwestbaarder

Want echt naar de keel grijpt is de leeftijdscurve van de 18 jarigen. Die heeft een sterke stijging maar vanaf 31 jaar wordt het echt dramatisch. Dit zijn de mensen die klappen hebben gekregen na hun eerste stappen in het actieve leven en er niet boven geraken. Een cijfer dat zeker tot nadenken stemt is dat 14.4% daarvan  werkt en dakloos is. Dat resulteert in 261 mensen die desondanks ze deelnemen aan het arbeidsproces, ze niet in staat zijn om een dak boven hun hoofd te hebben. Wat was nu alweer een zoveelste nieuwe verplichting voor mensen in sociale woningen? Inderdaad, zich inschrijven in de Vdab. . .  

Zet dat af tegen de 180.000 ingeschreven wachtenden op een sociale woning, en verdubbel dat cijfer omdat veel mensen zich niet meer inschrijven omdat ze er niet meer in geloven. Bijgevolg ook dakloosheid zal  dramatisch verder blijven stijgen.

De komende weken zullen door experten deze cijfers wellicht nog verder tegen het daglicht gehouden worden en hun commentaar zullen we hieronder posten. Wij van Volksraad volgen dit nauwgezet op.

 Ik kan reeds aanstippen, onderaan deze pagina, de link naar woonexperte Raquel Rolnik, die op een eenvoudige manier duiding geeft waarom onze minister van wonen met een onderhuidse privatisering is gestart van ons monument, de volkshuisvesting.

 

Had ik u niet persoonlijk gevraagd mijnheer de minister, op 14 december in de hoorzitting van het Vlaams Parlement over 'Stop de verkoop van sociale woningen' om onmiddellijk te stoppen met uw georchestreerde stigmatisering?

Campagne voeren ten koste van

Wat me als ervaringsdeskundige heel hard tegen de borst stuit is het feit dat de minister net vandaag opnieuw met de stigmatisering van mensen in sociale woningen start op de sociale media. Uiteraard als afleidingsmaneuver en dit bij monde van zichzelf, en de fraktieleider van de nva Gent en de vele trollen die onder hun paraplu werken. Vele honderdduizenden euro’s worden aan deze campagne besteedt, geld van u en ik.

Een zeer klein deel zijnde  0.002857 % – op de totale groep sociale bewoners,  zet hij af tegen de volledige groep van huurders  van een sociale woning. Daar heeft hij miljoenen euro’s budget tegenaan gegooid ipv huizen te bouwen. Neen, de minister heeft met centen van ons allemaal daarmee zijn verkiezingscampagne gelanceerd. Huizen bouwen is zijn verste bekommernis.

” De vlaming is heel solidair met wie het moeilijk heeft ”  Wierook voor zijn achterban, de roede voor mensen onderaan onze maatschappij.

 Opnieuw pakt de minister uit met zijn stokpaard-riedel : ” misbruiken pakken we aan, dat is een kwestie van rechtvaardigheid ” en ” mijn belangrijkste pijlers zijn dat er meer sociale woningen gebouwd worden en ze alleen toekomen aan hen die er echt nood aan heeft.”  Stop met uw praatjes, en bouw, bouw, bouw!

Welnu, dit rapport is een dikke buis, zonder recht op en herkansing. U moet uw legislatuur niet herdoen, neen u moet zakken. Anders gezegd, u bent de slechtste minister van wonen.

Wat dacht je van 35 volle klaslokalen kinderen die in Gent niet naar huis kunnen?

Plus Artikel     COMMENTAAR

“633 kinderen in Gent hebben geen zekerheid of weg terug. Dat zijn drie volle scholen”

© FVV

GENT – 

633 kinderen in Gent hebben geen dak boven hun hoofd, of een plek die ze thuis kunnen noemen. Dat zijn drie scholen vol. Hadden we niet allemaal gezworen dat het verhaal van Jordy zich nooit meer mocht herhalen?

Fien Lakiere

Wereldwijd nemen financiële spelers de woningmarkt over. De Braziliaanse professor en woonexperte Raquel Rolnik, die zonet een leerstoel van BSI-Citydev begon, waarschuwt voor de gevolgen daarvan: stijgende huurprijzen en een groeiende dakloosheid.