Sint Annakerk Gent, nog niet verkocht?

Initiatiefnemers van verzoek tot volksraadpleging en SOS Sint-Anna:

Zij vernemen uit goede bron dat de notariële akte tot de privatisering van de Sint-Annakerk aan de vastgoedpoot van Delhaize, nog niet verleden is.

Het is onduidelijk of dit oponthoud te maken heeft met de 1 miljoen euro renovatiesubsidie van de Vlaamse Regering die aan de privatisering vast hangt.

Feit is dat de burgers in die onverwachte situatie, hun zeg hebben op 8 oktober in de volksraadpleging over gemeentelijk publiek vastgoed.

Volgens de referendumvragen die voorliggen kan de Stad publieke gronden en vastgoed verkopen, maar alleen aan andere publieke partners in het kader van het algemeen belang.

Het privatiseren van de Sint-Annakerk aan Delhaize, zelfs in erfpacht, beantwoordt niet aan de norm waarover de Gentenaars inspraak hebben. De betwiste vervreemding kan dus nog ongedaan gemaakt worden.

Wij roepen alle burgers op om deel te nemen aan de volksraadpleging van 8 oktober en JA te stemmen op de vraag “Publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?” (zie link

Wij roepen de Stad op de notariële akte niet te tekenen en eerst de stem van de Gentenaars te raadplegen. Maatschappelijk verantwoord beheer van ons gemeengoed heeft voorrang op speculatieve stadsontwikkeling en korte termijn begrotingsconsolidatie. 

De Sint-Annakerk is een geschenk van de gemeenschap aan de komende generaties. Niet aan de grote commercie. 

Wat de bestemming van deze parel van ons beschermd patrimonium in een unieke stijl betreft, laten wij ons inspireren door het voorstel van burgers voor het Caermersklooster (Pand in Patershol), dat nu is gelanceerd na het recente stadsdebat over deze historische site .

Zie: www.hetpand.site

Meer Info:

www.volksraad.be

www.sossintannagent.be

Peter Van Blankenberg, voorzitter SOS Sint-Anna vzw 0497/22.39.17.

Raf Verbeke,  mede initiatiefnemer volksraadpleging  0497/23.07.60 

Foto: SPQG

SPQG (Senatus Populus Que Gandavensis) troont op het stadhuis, de Sint-Baafskathedraal, het NTG, Protestantse kerk Brabantdam, De Aula in de Volderstraat en de Hollainkazerne.

Het betekent naar Romeinse inspiratie: Eigendom van het Bestuur en het Volk van Gent.