Stadsessay 05 Vasthoudgoed

Wat staat er in dit dertig pagina’s werkstuk?

De Gentse stadsbouwmeester schreef een essay over het vastgoed van de stad.

Een boeiend document dat nergens in detail gaat maar wel de vinger op de wonde durft te leggen. Ook worden de mogelijkheden om publiek vastgoed te verwerven en in te zetten, zonder taboes besproken.


Een aantal punten uit het essay:
• Vastgoedontwikkeling wordt steeds uitdrukkelijker beschouwd als een beleggingsvehikel, zeker op de woonmarkt. Er worden vooral duurdere woningen gerealiseerd en die bieden geen antwoord op de wooncrisis in Gent.
• Het gentrificerend effect van stadsontwikkeling dreigt de wooncrisis net in de hand te werken voor de meest kwetsbare stadsbewoners.
• Geen stedelijke vastgoedstrategie zonder vastgoed.

Er zit geen enkele strategie achter het verkopen van vastgoed louter om de stadskas te spekken, dit is de allerlaatste optie.
• De lokale overheid kan vastgoed verwerven zonder in concurrentie te gaan met de markt.

Door bijvoorbeeld voorkooprecht toe te passen. De stadsbouwmeester spreekt ook over onteigening in het kader van algemeen belang.


Een publieke grondenbank!


• De overheid kan publieke grond laten gebruiken door private spelers. Er zijn hier een aantal instrumenten voor. De overheid verkoopt haar grond dan niet maar hoeft toch niet zelf te investeren.
Al deze zaken maken nog maar eens duidelijk dat onze twee voorstellen, die we via een volksraadpleging binnenkort aan de Gentenaar willen voorleggen, realistisch zijn.


Het essay van de stadsbouwmeester was nog interessanter geweest moest hij nog wat specifieker over wonen geschreven hebben.

De bestemming van publieke gronden en panden blijven wij in de gaten houden. Geen dure prestigeprojecten maar wel betaalbaar wonen voor iedereen!

Voor wie het essay wil lezen, hier ook de link

https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsbouwmeester/stadsessays/stadsessay-05-vasthoudgoed