Startvergadering 19 februari 2022

" De grond van de zaak is de zaak van de grond"

Felix en Joni
uit Berlijn, waren te gast bij de startvergadering van de Volksraad.
Hun referendum over het terug publiek in handen nemen van de grote sociale woonblokken veroorzaakte een schokgolf in Berlijn.
Men haalde  359.000 handtekeningen op. 
Wij hebben er voor Gent 28.000 en de provincie 100.000 nodig om de politiek te brengen waar die thuishoort, bij het volk. De wooncrisis raakt iedereen in het diepste van zijn bestaan. 120 Jaar geleden verenigden burgers zich om aan wie geen kapitaal had voor eigen grond en huis, een eigen haard ter beschikking te stellen: “volkshaarden”. Vandaag zet de Vlaamse overheid een trend van vermarkting en deregulering in op een perverse manier en gebruik makend van de zwakke positie van deze sociale huurders. Men sloopt letterlijk het sociaal woonmodel. Wij roepen alle burgers op van Gent en Oost Vlaanderen om met ons de strijd aan te gaan tegen deze verdoken privatisering. Onze Volksraad is voortgekomen uit de acties en bezettingen voor ons grondrecht op wonen en ons gemeengoed in de Gentse Sociale woonwijk Bernadette, Het Oude Pand, het Blauwhuis en de Arsenaalsite.
  Voelt u zich geroepen om mee aan de kar te duwen, u bent van harte welkom.