Steden verkopen hun kippen

Steden en gemeenten, en met name hun ocmw’s, verkopen de kippen. Naar eieren moet je hen binnenkort niet meer vragen.

Hutsgronden Zweeuws Vlaanderen eigendom OCMW-Gent (eigenaar van 450 ha grond.)

Donderdag 2 februari 2023, Hans Vandermaelen verdedigt zijn doctoraatsstudie aan de Universiteit Gent.

Oost Vlaamse OCMW’s verkochten de laatste tien jaar meer dan een vijfde van hun eigendommen, meestal landbouwgrond. Vaak honderden jaren in hun bezit, indertijd dienstig om de honger van de arme onderhorige, de baas te kunnen bieden . M.a.w. historisch patrimonium en vaak destijds het voorwerp van een schenking.

Het gaat hier over meer dan 4150 hectare grond. Een oppervlaktecijfer dat 62% geslonken is ten opzichte van 2010.  Dit legt een diepe tegenstrijdigheid bloot in het overheidsbeleid. Het toont de voortzetting van een stedenbouw die los staat van landbouwkwesties en oplossingen ter bestrijding van armoede in de breedste betekenis. De gronden worden verkocht om de rekeningen te doen kloppen, niet om beleid te voeren. Wanneer een boer zijn kippen verkoopt, mag je van hem geen eieren meer verwachten.

Met TeDuur strijden wij voor het behoud van alle publieke panden en gronden. We leggen de vraag voor in een volksreferendum over: “De grond van de zaak is de zaak van de grond.” Meer info vindt u hier

Artikel ‘De Tijd’ vindt u hier