TE Duur komt naar uw gemeente

Wie ingeschreven is op onze nieuwsbrief krijgt maandelijks info          over de stand van zaken en planning

                                                                 Inschrijven via deze contactlink

Wie de petitie wil tekenen kan ons vinden :

Wie info heeft over mogelijke activiteiten voor het ophalen van handtekeningen, of info wilt over de agenda, of zich wilt aanmelden om mee te helpen, kan ons contacteren 0494 80 40 81 bericht inspreken voor Ann.

.

Mooi weer●
•Terrassen overal in de stad
•Dok Noord(winkels,coffeeshops,binnenspeeltuin (ophalen onder afdak))
•Brugse Poort(Fonteineplein,Haspelstraat,Meibloemstraat ..)
Mooi weer●
-Wijk Malem
Mooi weer●
-fietsen naar een deelgemeente , zoek op voorhand op waar je kan ophalen(wekelijkse
markt,boerenmarkt,een wijk,…)….
Mooi weer●
-bloemenmarkt,elke zondag Kouter

Mooi weer●
-Sint Jacobs , rommel en brocante markt,elke vrijdag-,zaterdag en zondagochtend
Mooi weer●
-boekenmarkt
Ajuinlei,vanaf 10u

Mooi weer●
-CITADELPARK
Mooi weer●
-BOURGOYEN,cafetaria Natuurpunt,terras
Mooi weer●
-BLAARMEERSEN,cafetaria,terras
Mooi weer●
-DE KROOK
Mooi weer●
-SINT PIETERSSTATION (elke zondag op het Maria Hendricaplein bio MARKT)
-IKEA(onder afdak)
Klasdebat over TEDUUR.

Wij komen graag naar alle scholen in  Vlaanderen om aan 16+ ons engagement voor te stellen: “opkomen voor betaalbaar wonen. We schetsen de situatie waarin armoede en de sociaal wonen zich bevinden. Hoe het maatschappelijk debat volgens ons moet gevoerd worden.

Armoede is geen sexy onderwerp en wordt reeds jaar en dag onder de mat geveegd.

In het laatste armoededebat in het Vlaams parlement (oktober2022) was amper één parlementslid aanwezig.

Wilt u één (of twee) vol lesuur inrichten in uw school over burgerparticipatie, neem met ons contact op

johan@teduur.be

Het verslag van de eerste ontmoetingen krijgt u hier.

Gespreksavonden in het vooruitzicht: 2023

Jan van Gent
feb.2023
info volgt

TEDUUR was reeds te gast in: