Waar is onze stem? Hier,….

Ja, hier telt uw stem zeker mee.

Wij zijn totaal onafhankelijk en vragen aan geen enkele organisatie of overheid steun voor onze strijd. Een strijd die wij voeren voor iedereen die vandaag of morgen te maken krijgt met de dure woningmarkt. Strijden voor betaalbaar wonen voor iedereen, heeft ontegensprekelijk zijn uitwerking in armoedebestrijding, gezondheidszorg, leefmilieu enz… Alles valt of staat met een degelijke betaalbare veilige en energiezuinige woning. Wij kunnen uw hulp zeker gebruiken en vragen daarom ook uw steun op volgend rekeningnummer:

Rekeningnummer: BE57 0689404740 35 tnv VZW De Creeser Spijkstraat 149
9040 Sint Amandsberg-Gent
De speculatie met woningen treft iedereen, of je in de lente of winter van je leven bent, iedereen krijgt te maken met de woonmarkt.  In de nabije toekomst zal meer dan 60% van de bevolking niet meer in staat zijn om op eigen kracht een woning te verwerven. Er moet dringend langs de aanbodzijde ingegrepen worden om de losgeslagen prijzen een halt te roepen en de huisjesmelkers de pas af te snijden. Het begint met de grond. Vandaar dat publieke grond niet langer in handen mag komen van speculanten en vastgoedontwikkelaars die woekerwinsten maken zonder enige vorm van afroming door de staat. We staan tevens op een scharniermoment in de huisvesting voor onze kinderen en kleinkinderen. De strijd van wonen is mede de strijd voor integratie van iedereen in de maatschappij , vrijwaren van welvaart en onze democratie.

Hoeveel petities zijn er al getekend?

0
Gent
1000
Oost Vlaanderen
0
vlaamse parlement

Uw stem kan een baken zijn voor meer rechtvaardigheid:

"Het bos verdween
maar de bomen stemden
nog steeds voor het bijl,
omdat het bijl slim was
en hen ervan had overtuigd
dat hij één van hen was,
aangezien hij een houten handvat had"

9/10