Waar is onze stem? Hier,….

Ja, hier telt uw stem zeker mee.

Wij zijn een burgerplatform die zonder subsidies werkt.  Een strijd die wij voeren voor iedereen die vandaag of morgen te maken krijgt met de te dure woningmarkt. Strijden voor betaalbaar wonen voor iedereen, heeft ontegensprekelijk zijn uitwerking in armoedebestrijding, gezondheidszorg, leefmilieu enz… Alles valt of staat met een degelijke betaalbare veilige en energiezuinige woning. Wij kunnen uw hulp zeker gebruiken en vragen daarom ook uw steun op volgend rekeningnummer:

Rekeningnummer: BE57 0689404740 35 tnv VZW De Creeser Spijkstraat 149
9040 Sint Amandsberg-Gent

Op 15 mei om 15.00 uur 2023, werden de petitielijsten afgegeven voor het bekomen van een volksreferendum in Gent met de volgende vragen:  1.Publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. 2.Stad Gent moet een bank van publieke gronden oprichten om 40% sociaal wonen te realiseren. 

Apache heeft daarover een vrij volledig artikel gepubliceerd. Lees het via deze link
De speculatie met woningen treft iedereen, of je in de lente of winter van je leven bent, iedereen krijgt te maken met de woonmarkt.  In de nabije toekomst zal meer dan 60% van de bevolking niet meer in staat zijn om op eigen kracht een woning te verwerven. Er moet dringend langs de aanbodzijde ingegrepen worden om de losgeslagen prijzen een halt te roepen en de huisjesmelkers de pas af te snijden. Het begint met de grond. Vandaar dat publieke grond niet langer in handen mag komen van speculanten en vastgoedontwikkelaars die woekerwinsten maken zonder enige vorm van afroming door de staat. We staan tevens op een scharniermoment in de huisvesting voor onze kinderen en kleinkinderen. De strijd van wonen is mede de strijd voor integratie van iedereen in de maatschappij , vrijwaren van welvaart en onze democratie.

Hoeveel petities zijn er al getekend?

0
Gent
1000
Oost Vlaanderen
0
Vlaams Parlement (Target 15.000)
U staat jaren op de wachtlijst
U vliegt er af
Na een paar maand kan u terug op die lijst, maar onderaan aanschuiven. Uw huurtoelage ben je jaren kwijt.

Geef ons uw gegevens, wij gaan ermee aan de slag.
9/10