Tekenen verzoekschrift Vlaams Parlement

9.4/10

Indienen over:

Burgerdemocratie

Direct de koe bij de horens

De crisis in de woonmarkt is dermate snel aan het verergeren dat iedereen slachtoffer kan worden van deze situatie.


Banken weigeren woonkredieten aan jonge mensen zonder zelf 65.000 euro op de spaarboek te  hebben.

De Vlaamse overheid creëert een stilstand in het bouwen van sociale woningen.

In onze maatschappij komen  alle sociale verworvenheden onder druk te staan. 

Zo kan het geen dag verder.

Wij nemen de koe bij de horens en gaan in debat met ons Vlaams Parlement. Zij pretendeerde ooit, wat Vlaanderen doet, doet het beter.

Zal deze tussenkomst iets veranderen? Wij zijn niet naïef. Wat het zeker zal bewerkstelligen  is het thema op de politieke recuperatieagenda te plaatsen bij de komende verkiezingen. 

Aansluitend zal actiegroep TeDuur volksraadplegingen afdwingen, overal in Vlaanderen, te beginnen met Gent. Daarin kunnen burgers zich uitspreken over hun grondrecht op wonen.

Daarom, is het heel belangrijk dat u, beste lezer, teduur het mandaat geeft om een hoorzitting te kunnen afdwingen in het Vlaams parlement, door het bovenstaande verzoekschrift te downloaden, te ondertekenen en ons op te sturen. Reeds 14.500 mensen gingen u voor.


Van harte bedankt.

7.5/10
3/10
Uiteraard kan je dit ook doen voor het Gents en het Oost Vlaamse volksreferendum