Toch belastinggeld naar private investeerders

Minister Diependaele geeft meer dan half miljard euro aan privé om sociale woningen te bouwen

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) sluist meer dan een half miljard euro van de sociale huisvestingsmaatschappijen door naar de privé. Met dat geld moeten die privéspelers wel sociale woningen bouwen. Daarnaast krijgen ze staatssteun om goedkopere huurwoningen aan te bieden voor de lage middenklasse.

Hannes Heynderickx

Gisteren om 03:00

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) kwam midden januari tot een ietwat vreemde vaststelling. Het geld dat hij ieder jaar aan sociale huisvestingsmaatschappijen mag geven om sociale woningen te bouwen, kreeg hij niet opgesoupeerd. Honderden miljoenen dreigden verloren te gaan. Zelf stelde hij voor om een half miljard euro van de sociale woningen over te hevelen naar de privé, om er betaalbare huurwoningen mee te bouwen. Coalitiepartner CD&V en de oppositie schreeuwden moord en brand.

Op de ministerraad van vorige vrijdag kwam de Vlaamse regering tot een compromis. Het overschot, nu al ongeveer 600 miljoen euro, gaat wel degelijk naar de privé zoals minister Diependaele voorstelde. Private spelers kunnen straks van de Vlaamse regering een rentesubsidie tot -1 procent krijgen. Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden: met dat geld moeten ze zelf sociale woningen bouwen. Het is dus een evenwichtsoefening tussen CD&V en N-VA, dat de ellenlange wachtlijst voor sociaal wonen – waar nog steeds 170.000 gezinnen op staan – moet doen slinken.

Daarnaast maakt de Vlaamse regering ook geld vrij om ‘betaalbare huurwoningen’ aan te bieden. Bouwpromotoren kunnen straks een renteloze lening krijgen om die goedkopere huurwoningen te bouwen. In ruil moeten ze zo’n woning aanbieden met een korting van 100 à 200 euro tegenover de marktwaarde. De maximale huurprijs wordt 900 euro per maand of 1.000 euro in de centrumsteden. Er is wel een inkomensvoorwaarde: een koppel mag maximaal 65.960 euro verdienen op jaarbasis, een alleenstaande 46.170 euro. “Hiermee willen we betaalbare woningen aanbieden aan de lagere middenklasse”, zegt Diependaele. “Denk maar aan de pas afgestudeerde student of de gescheiden vrijgezel met kinderen, die vandaag moeite hebben om hun facturen te kunnen betalen.”

Diependaele benadrukt dat het geld voor de betaalbare huurwoningen niet uit het potje van de sociale woningen komt. Maar de twee circuits zijn wel aan elkaar gekoppeld. De bouwpromotoren die van de staatssteun willen genieten, moeten immers een ‘gemengd project’ indienen. Minstens één derde van de middelen moet gaan naar sociale woningen, één derde naar betaalbare huurwoningen en één derde mogen ze vrij kiezen. Dat uitgebalanceerde compromis kan nu ook op applaus rekenen van CD&V. “Het geld voor sociaal wonen moet gaan naar sociaal wonen”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V). “We zijn ook tevreden met de andere middelen voor het segment ‘betaalbare woningen’. Het is het model van de toekomst: een mix van sociale, betaalbare en reguliere woningen zorgt voor meer interactie en cohesie in wijken die anders louter ‘sociale wijken’ zouden zijn.”

——————————————————————————————————————–

Het fusiedecreet(°) is een ” verschroeide aarde” decreet met tientallen vage maatregelen die de regering toelaat op slinkse wijze zeer concrete besluiten te nemen die niet alleen het recht op sociaal wonen afbouwen maar ook en vooral deze sector privatiseren. Er is een breed bewustzijn over deze inzet. Maar er is behalve het referendum(°) geen politieke hefboom om de dialoog over deze grond van de zaak te voeren en vooral ook geen legitimiteit bij de bestaande maatschappelijke krachten om het democratisch deficit van de werkmethode van het diepe dal te ontbloten. Zonder een politieke wil in de samenleving die het volk zijn zeg terug neemt zal je nooit de krachtsverhoudingen op bouwen nodig om controle te krijgen op de gronden en woningmarkt. (Raf Verbeke)

(°) Teduur bewerkstelligt een volksreferendum Meer info hier in de site https://www.volksraad.be/en-waarom-geen-volksraadpleging/

(°) Fusiedecreet verplicht kleinere huisvestingsmaatschappijen te fusioneren met o.a. als gevolg een stilstand voor jaren van renovatie en bouw sociale woningen. Uiteindelijk roept onze minister de stilstand uit als feit en kan zijn plan om versneld te privatiseren, alsnog uitwerking krijgen.