Er werd gedebatteerd over de Volksraadpleging Gent in het Vlaams Parlement ‘wonen is te duur’

'sociale woningen' 'teduur' 'eenheidsworst'

 

Hier plaatsen wij de link om alle interpellaties te lezen in het Vlaams Parlement Commissie Wonen van 8 november 2023 naar aanleiding van de Volksraadpleging van 8 oktober 2023 te Gent

Het is een hele boterham de eerste indruk die  blijft hangen: ” Hij draait en draait rond de pot, geeft geen oplossingen, beloofd van alles. Er is een spreekwoord voor: ‘ We drinken een glas, plassen een plas en alles bleef zoals het was.’

De minister vergist zich, meer dan 33 000 mensen zijn uit hun kot gekomen om hun ongenoegen te uiten mbt wonen in Gent, Vlaanderen. Niettegenstaande hij wierook gooit naar het democratisch gehalte van het burgerinitiatief, hij kan moeilijk anders, veegt hij zijn broek aan het resultaat, die de verzuchtingen van de mensen weergeeft.


Enkele frappante uitspraken van de minister van Wonen:

‘Ik zie in het resultaat van deze volksraadpleging geen democratische meerderheid voor de voorstellen.’

‘Zo werkt solidariteit: er is altijd iemand die ervoor opdraait.’  

“Ik pas voor een maatschappijmodel waar 40 procent van de samenleving afhankelijk is van de overheid om te voorzien in zijn woonbehoefte.”

  • Mijnheer de minister, u kiepert hiermee de Weense model van betaalbaar wonen naar de prullenbak.

“Concreet met betrekking tot de ondersteuning van sociale huurders verwijs ik naar de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen met de sociale verhuurkantoren (SVK’s). Door het samenbrengen van de expertise geloof ik sterk dat de woonmaatschappijen niet alleen in staat zullen zijn om sneller sociale woningen te bouwen en te renoveren, maar ook om een nog kwalitatievere dienstverlening te bieden voor hun huurders en kandidaat-huurders.”

Een ongelooflijke uitschuiver:

‘De concrete vraagstelling van het referendum in Gent is volgens mij dus nonsensicaal.‘ (°) Wat ik wel onderschrijf – en dat is de bezorgdheid die aanleiding heeft gegeven tot het referendum – is het algemene streven naar zoveel mogelijk betaalbaar wonen in Vlaanderen. Daar streven wij als regering naar. Wij hebben trouwens al meerdere initiatieven genomen.

 “Zo heeft het Vlaams Parlement een moratorium goedgekeurd op de verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen”

De grootste drogreden nogmaals ingepakt:

 “Ik stel vast dat de beschikbare middelen op dit moment niet opgeraken. Dat is ook de reden waarom we die hervorming in de sector van het sociaal wonen hebben doorgevoerd.”

  • Mijnheer de minister, u weet ten volle dat het net omgekeerd is. Namelijk een administratieve mallemolen in gang steken waar de maatschappijen jaren zoet zullen zijn met het kluwen te ontwarren. Zodoende kon u de ontleencapaciteit voor sociaal bouwen doorschuiven naar de private markt. Inderdaad, privatiseren in kleine stapjes…

 

(°) Nonsensicaal – definitie

1) Dwaas 2) Kolderachtig 3) Onzinnig.

'sociale woningen' 'teduur' 'eenheidsworst'

Sociale woningen

Hoe sociaal zijn ze nog?