Voka komt nu pas uit zijn schelp en hoe?

Volksraadpleging Gent: valse vraagstelling en financiële strop

  • 05/10/2023

“Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?” en “Moet de stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 procent sociaal wonen te realiseren?” Op 8 oktober kunnen de Gentenaars zich in een volksraadpleging uitspreken over deze twee vragen rond wonen en gemeentelijk publiek vastgoed. Als het van Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen afhangt dan is deze volksraadpleging een maat voor niets. Hij hekelt de valse vraagstelling en de gebrekkige aandacht voor de financiële implicaties. 

Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?” Zonder te rade te gaan bij Madame Soleil weet je al dat er op de eerste vraag bijna niemand nee zal antwoorden. Gemeentelijk publiek vastgoed is het geheel van alle gebouwen en gronden in eigendom van een stad of gemeente. De Stad Gent, OCMW Gent en sogent bezitten samen 27 km2 gronden, waarvan 88% landbouwgronden en groenterreinen zijn en slechts 2% terrein voor wonen is. Zeg nu zelf, wie is er voorstander van het privatiseren van dat schaarse stukje open ruimte in de buurt? Deze valse vraagstelling is dan ook nefast voor de kwaliteit van deze volksraadpleging. 

Financiële strop

There’s no such thing as a free lunch. Het is dan ook opmerkelijk dat men over de financiële kost van een publieke grondbank geen woord rept. Met 921 miljoen euro aan openstaande schuld op de jongste jaarrekening, heeft de stad Gent de twijfelachtige eer om zichzelf koploper te noemen in Vlaanderen. De financiële last om 40 procent sociaal wonen te realiseren zal bij de belastingbetaler in de bus vallen. Een bus die bij de andere 60 procent van de woonmarkt staat. 

“De huidige wooncrisis is hoofdzakelijk een aanbodcrisis. In een markt waar schaarste heerst, dreig je het tekort juist in stand te houden en te vergroten door bijkomende regels op te leggen. Voor mij ligt de sleutel tot betaalbaar wonen niet in de creatie van een publieke grondbank noch andere collectivistische maatregelen, maar in het faciliteren van nieuwe/innovatie woonvormen op de private markt. Faciliteer hoogbouw, verminder administratieve regelneverij en versnel zo het vergunningsproces. Een groter woonaanbod en lagere prijzen zullen het logische gevolg zijn,” aldus Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. 

Waarom een volksraadpleging? 

De actiegroep Te Duur verzamelde meer dan 26.725 geldige handtekeningen voor een volksraadpleging. Als er zoveel geldige handtekeningen zijn, is de Stad Gent verplicht om een volksraadpleging te organiseren. De stemmen worden enkel geteld als minstens 10 % van de Gentenaars gestemd heeft. Bij een volksraadpleging is het stadsbestuur niet verplicht om de uitslag te volgen. Verspreid over heel Gent zullen er 58 stemlocaties zijn en dat kost handenvol geld, maar liefst één miljoen euro.


Het is voor ons, kort dag om hierop te antwoorden, overmorgen is het zover, de Gentenaar mag zich uitspreken in een volksreferendum over de toestand die er vandaag heerst in de woonmarkt, en meer bepaald in Gent. Op al onze infoavonden hebben wij niemand van VOKA gezien laat staan kunnen spreken om het debat aan te gaan. Ze sturen wel bovenstaand persbericht.

De huidige wooncrisis is hoofdzakelijk een aanbodcrisis. In een markt waar schaarste heerst, dreig je het tekort juist in stand te houden en te vergroten door bijkomende regels op te leggen. Voor mij ligt de sleutel tot betaalbaar wonen niet in de creatie van een publieke grondbank noch andere collectivistische maatregelen, maar in het faciliteren van nieuwe/innovatie woonvormen op de private markt.

Laat het verdomme nu net het ongebreideld neoliberaal kapitalisme zijn, dat deze crisis mede teweeg gebracht heeft. Met een mooi duur woord, gentrificatie, alom vastgesteld in de stad.

Eenvoudig gezegd, klootjesvolk buiten werken en dure dingen bouwen waar ze nooit aanspraak kunnen op maken.

We reppen niet over de kosten van een publieke grondenbank? Jawel, maar u was niet aanwezig op de debatavond in het NTG vorige week. Achteraf stellen dat dit niet aan bod komt is goedkoop. Beluister het info filmpje op onze intropagina van www.volksraad.be (Debatavond Luister hier naar Gert Eyckmans)

Het referendum kost handenvol geld,….

Wat zeker is, het huidige woonbeleid kost ons, elke maand heel veel geld, kommer en kwel, om steeds opnieuw het einde van de maand te halen. Wonen is een grondrecht, mijnheer. Het korte leven hier op deze wereld moet voor iedereen op een zo draaglijke manier kunnen gerealiseerd worden waar de sterksten zorg dragen voor de zwakkeren. Want,.. iedereen is broodnodig!

Als we de balans opmaken wat er van terecht gekomen is onder huidig beleid, is het ronduit schandalig. Meer dan 180.000 mensen op een wachtlijst, 15.000 huizen staan leeg in het sociaal segment, amper een paar honderd huizen gerealiseerd in de laatste legislatuur van onze minister van dakloosheid, dank zij een gewiekst plan ter voorbereiding van de volledige privatisering van het sociaal woonbeleid. Daarbij heb ik nog geen woord gerept over zijn uitgekiende verrottingsstrategie om sociaal wonen in de hoofden van de mensen te indoctrineren als bedriegers, luilakken, profiteurs, enz …

Ik sluit af met een kleine vergelijking. Een van de laatste aanvallen op sociale media van onze minister ging over de domiciliefraude in de sociale woonsector. Ik viel achterover. Bij de zwaksten gaan zoeken naar euro’s die zij ‘zouden’ frauderen… Laten we zondagnamiddag, na het stemmen, de trein nemen niet naar de Maagdeneilanden, waar de groten der aarde hun financieel onderkomen hebben maar naar Knokke, Koksijde, De Panne. Eens kijken wie er zogezegd al dan niet op zijn domicilieadres woont…. Daar vindt de minister wellicht duizenden euro’s per woning. De vraag waarom dat niet gebeurd, weet u allicht. Kom stemmen op 8 oktober! We krijgen dan een voet tussen de deur.

De Troyer Johan, een actievoerder voor grondrecht betaalbaar wonen voor iedereen


Geachte,

Dank voor de aandacht vanwege Voka voor de volksraadpleging. 

We hadden liever vroeger met u in debat gegaan over de  grond van de zaak, de zaak van de grond in het streven naar betaalbaar wonen 

Na de volksraadpleging kan dat nog altijd. 

Toch vind ik als mede initiatiefnemer van het verzoek tot volksraadpleging dat u na A ook B moet zeggen en de Gentenaars oproept massaal naar de stembus te gaan.

U kan uw mening hebben over de inspraakinstrumenten die de overheid ter beschikking stelt aan locale besturen. 

Stelling nemen inzake de vragen en geen verantwoordelijkheid opnemen voor een beleidsvoorbereidende raadpleging door het bestuur is niet consequent. 

Graag had ik net als tal van burgerbewegingen vooralsnog een oproep zien verschijnen vanuit uw organisatie om, los van uw antwoord op de vragen, massaal deel te nemen aan de stemming. 

Met democratische groeten, tekent 

Raf Verbeke 0497 23.07.60 

WWW.VOLKSRAAD.BE