TE Duur en pers.

De zaak "Huts"

Di 13/9 10u30 Hof van beroep Koophandelsplein Gent

Zonder de burgers kan het niet meer:

Op dinsdag 13 september wordt gepleit in de zaak Huts, de verkoop van 450 ha publieke grond aan de investeringsmaatschappij Bijloke van Fernand Huts.

U bent uitgenodigd om vanaf 10u30 de pleidooien van boeren en burgers bij te wonen in het Hof van Beroep te Gent ( oud justitiepaleis Koophandelsplein).

Op vraag van de beroepsrechter gaf de EU-commissie een advies in deze zaak.

Dat advies is vernietigend voor de stad: tussen de 3 en de 13 miljoen euro staatssteun is in handen gekomen van Huts.

Dus zelfs als de rechter de verkoop niet zou vernietigen, dan moet Huts aan de stadskas een bedrag van die orde.

Geen klein bier op het ogenblik dat 84 miljoen euro bespaard wordt en nieuwe belastingen worden geheven. Waarmee zal het woonbeleid gefinancierd worden als alle publieke gronden vervreemd zijn ?

De stad blijft halsstarrig pleiten tegen het advies van de EU- commissie. Tegen het belang van de de stad in. Tegen de stadskas in.

Wie begrijpt zoiets ?

Het stadsbestuur verkoopt gronden om de opbrengst in sociaal wonen te investeren. Waaraan die sommen precies besteed worden is niet duidelijk.

De stad bekampte de burgers die in naam van de stad optraden. Ze stelde dat ze onder druk van de Europese begrotingsregels de RVT Zuiderlicht in Mariakerke, het buurthuis Muide en de assistentiewoningen in Zwijnaarde moest financieren in het boekjaar 2016 met de opbrengst van de verkoop van de Hutsgronden.

Maar nu de EU commissie boeren, die hun kans niet kregen op een bod op de gronden, gelijk geeft, pleit de stad tegen de commissie.

Wij stellen de stad Gent in deze zaak voor de keuze :

Verander nu het geweer van schouder en geef de advocaten van de stad de opdracht om het pleidooi van Huts af te vallen en om de rechter te overtuigen van de argumenten van de EU-commissie.

Kies de zijde van het volk en onze stadskas en niet de kant van Huts.

Wij eisen dat het stadsbestuur voor de pleidooien zich verantwoordt tegenover het volk, de belastingbetaler, de kiezer, de inwoners die vandaag de eindjes niet meer of met moeite kunnen aaneenknopen. Indien de stad verder doet met Huts te beschermen dan stellen meer en meer mensen zich de vraag wat hier aan de hand is. Zonder verklaring voor haar pleidooi in de rechtsgang haalt de stad zich het vermoeden van corruptie op de hals.

Huts is dankzij de verkoop van deze gronden de grootste grootgrondbezitter van Zeeuws Vlaanderen geworden. Midden in havengebied, waarvan ook de stad aandeelhouder is koopt , ruilt en verkoopt hij zich grondposities bijeen die uitzicht geven op grote meerwaarden. Zijn machtspositie in het havenbestuur groeit door het bezit van een enorme gronden bank die kan ingezet worden voor grondcompensaties bij onteigeningen.

Al meer dan 12.000 Gentenaars en 15.000 Oost Vlamingen tekenden een verzoek voor een gemeentelijke en provinciale volksraadpleging over onze publieke gronden.

Als de stad zich blijft hullen in stilte en onachtzaam blijft voor het algemeen belang, zullen deze burgers hun besturen ter hulp komen…. Want zonder de burgers kan het niet meer.

Referendum campagne Te Duur.be
0497/23.07.60.

 

 

 


GENT 17 augustus 2022  HLN/


Krijgt Gent na kwarteeuw nog eens een referendum? “Kaap van 10.000 handtekeningen is overschreden”


Wacht Gent binnenkort een nieuw referendum? Actiegroep ‘Te Duur’ wil de Gentenaar laten stemmen over verkoop van gronden en panden van de Stad Gent. Maar daar zijn maar liefst 30.000 handtekeningen voor nodig. “Het debat moet opnieuw leven”, zegt initiatiefnemer Raf Verbeke.

25 juni 2022, Redactioneel artikel uit De Gentenaar

                                     https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220624_96400127
  Krijgt Gent na 25 jaar nog eens een referendum?
“Tegen het einde van het jaar hebben we 30.000 handtekeningen”

 

26 februari 2022, interview met onze Berlijnse vrienden. https://redactie.radiocentraal.be/Home/

01 maart 2022, persartikel MO https://www.mo.be/opinie/duurzaamheid-sociale-woningen-een-hoopvolle-toekomst

01 april 2022, persartikel De Tijd. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/tijdelijk-verbod-op-verkoop-van-sociale-woningen-aan-de-private-markt/10377990.html

Wat men niet in het artikel vermeld, het beperkte verbod is TIJDELIJK en slaat op een heel klein gedeelte van het nieuwere patrimonium van sociale woningen. Het overgrote deel is niet beschermd en kan en zal nog steeds verkocht worden!

30.04.2022 Artikel in Bruzz, huisvesting is geregionaliseerd, maar toch interessant artikel dat aangeeft dat zwakke huurders steeds in de kou blijven en vaak om reden dat zij de weg niet weten in het doolhof van regelgeving om tegemoetkomingen te krijgen van de overheid. Volksraad steunt eenieder met raad en daad.

Klokkenluider ontslagen nadat hij problemen binnen Brussel Huisvesting aanklaagt

 

© Bart Dewaele 
| Nawal Ben Hamou, staatssecretaris belast met Huisvesting, moest donderdag in het parlement toegeven dat de huurtoelages nog steeds niet betaald worden aan bijna 12.000 rechthebbenden

Een ambtenaar van gewestagentschap Brussel Huisvesting, die als eerste Brusselaar tijdelijk beschermd werd door een klokkenluidersstatuut, is ontslagen omdat hij zich “ongepast gedroeg”. Brussel Huisvesting startte een disciplinaire procedure tegen de man, precies een dag nadat BRUZZ op basis van zijn informatie een artikel had gepubliceerd over een niet-uitbetaalde subsidie voor de allerarmste gezinnen die op een sociale woning wachten.

Louis (schuilnaam) werkte ruim een jaar bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), meer specifiek binnen Brussel Huisvesting, tot hij op de vooravond van zijn paasverlof een mail kreeg van de secretaris-generaal van de GOB waarin zijn ontslag werd aangekondigd, een ontslag “vanwege zijn ongeschiktheid voor de uitoefening van een functie binnen de GOB, na een ongunstig stagerapport”.

Louis had in het afgelopen jaar een aantal problemen binnen Brussel Huisvesting opgemerkt. Wantoestanden die hij al in het najaar aankaartte bij zijn hiërarchie en bij bevoegd staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS), maar dat leidde voor hem niet tot het gewenste resultaat.

Huurtoelages voor allerarmsten

Dus nam Louis onder meer contact op met BRUZZ, dat begin februari een artikel publiceerde over het feit dat de huurtoelage, een subsidie voor de meest prioritaire gevallen op de wachtlijst voor een sociale woning, na jaren nog altijd niet werd uitbetaald.

Het artikel leidde die dag tot parlementaire vragen in de commissie Huisvesting, en daags erna in de plenaire vergadering. Daarna dwong staatssecretaris Ben Hamou binnen haar administratie af dat een 400-tal gezinnen die als enige de oude versie van de huurtoelage kregen maar plots zonder waren gevallen, toch voortaan de nieuwe huurtoelage kregen. Zij zitten immers al in het informaticasysteem en rekenen op de toelage om hun huur op de privémarkt te kunnen betalen.

Maar voor de 11.600 andere rechthebbenden veranderde de situatie niet. Afgelopen donderdag nog moest de staatssecretaris in de commissie Huisvesting toegeven dat die 11.600 huishoudens de huurtoelage nog steeds niet krijgen. Ze haalde problemen aan met het informaticasysteem en de GDPR, maar zei dat de administratie in 1.068 dossiers “op het punt staat om uit te betalen”. 

Klokkenluidersstatuut

Terug naar begin februari. Precies een uur na het einde van de plenaire vergadering over de huurtoelage – een paar dagen na afloop van zijn ‘stage’ binnen de overheidsdienst – kreeg Louis een mail dat een disciplinair onderzoek tegen hem was geopend.

Twee weken later, nadat hij de RTBF had geïnformeerd over seksuele intimidatie binnen de GOB, vroeg en kreeg Louis als eerste Brusselaar de bescherming onder het klokkenluidersstatuut, dat nog niet volledig is ingeschreven in de Brusselse wetgeving. 

Louis had de bescherming aangevraagd omdat hij als gevolg van het disciplinaire onderzoek voor represailles vreesde. In een mail, die BRUZZ kon inkijken, bevestigt de nieuwe ombudsvrouw Catherine De Bruecker dat Louis’ aanvraag onder het toepassingsveld van dat statuut valt.

Nog eens twee weken later trekt De Bruecker het klokkenluidersstatuut weer in, omdat zij in het stagedossier van Louis negatieve vaststellingen leest, “vooral op het vlak van samenwerking en attitude”. Twee dagen later had Louis een disciplinaire zitting, waarna hij ontslagen werd. 

Vergelding

Een oud-collega van Louis, die uit angst voor dezelfde gevolgen ook anoniem wil blijven, ziet daar duidelijk een vergeldingsmaatregel in. “Er zijn al jaren en jaren problemen binnen Brussel Huisvesting. De dienst functioneert niet goed, de medewerkers verwerken te weinig dossiers, er is het informaticaprobleem, voornamelijk een gebrek aan competentie bij de mensen die daarover beslissingen moeten nemen. Ook nu wordt er weer verwezen naar informatica-issues om de huurtoelages niet uit te betalen, maar dat zijn voorwendsels.”

“De negatieve evaluaties van Louis zijn begonnen op het moment dat hij problemen aankaartte, eind vorig jaar, en echt naar boven gekomen toen er artikels in de pers verschenen. Zijn collega’s gingen hem wantrouwen en lastigvallen.”

Schadevergoeding

Louis heeft een advocaat in de arm genomen en begint een civiele procedure tegen het Gewest en tegen de ombudsvrouw, om het ontslag terug te draaien en om een schadevergoeding te bekomen. 

Gevraagd naar een repliek stelt de woordvoerder van Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Openbaar Ambt, dat een reactie voorlopig onmogelijk is, aangezien er een juridische procedure loopt. De secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Julie Fiszman kan om dezelfde reden ook nog niet reageren.

De hoofdredacteur van de Gentenaar noemt in een opiniestuk het beleid mbt de studentenkoten, pervers. Er is een verschil tussen een verblijf en een woonst/thuis. Een dak boven het hoofd moet altijd de prioriteit zijn. Blijkbaar begrijpen de betrokken schepenen dit niet, want ze zijn nog fier op hun door de Immo-boeren geïnspireerde keuze.

Niet enkel de huizenmarkt wordt bedreigd door monopolisering en/of privatisering.

Ook waardevolle landbouwgrond in handen van de Colruyt groep. Ook de zeegronden, alhoewel die federaal blijven, worden wel uitbesteed aan de hoogste bieder, die op zijn beurt de prijzen gaat bepalen. Boeren en Vissers (met steun van de pleziervaarders-lol) voeren gerechtvaardigde actie! Ruim 100 pleziervaarders protesteren op zee: “Als die zeeboerderij verder groeit, moeten we twee uur omvaren” NieuwpoortTegen de zeeboerderij die Colruyt Group aan het realiseren is een paar kilometer voor de kust van Nieuwpoort, is al langer protest. De pleziervaarders, een honderdtal in totaal, voerden zondagmiddag richting die zeeboerderij om hun ongenoegen te uiten. “Als Colruyt Group zijn plannen doorvoert, dan betekent dat een streep door de toegankelijkheid van onze jachthaven”, vat Maarten Desloovere van Vlaamse Yachthaven het samen.