TE Duur en pers.

Gent komt met stappenplan na volksraadpleging om verkoop stadsgebouwen te voorkomen 

De stad Gent heeft een 5-stappenplan dat moet voorkomen dat eigen gebouwen en gronden te snel aan private ontwikkelaars worden verkocht. Het plan komt er na de volksraadpleging van oktober vorig jaar. Toen sprak een meerderheid van de deelnemers zich uit voor zo’n plan.     Radio2, Ward Schouppe woe15 mei 2024  09:16

Als Gent een gebouw of grond wil verkopen zal er nu een stappenplan gevolgd worden. Eigenlijk gaat het over een prioriteitenlijst. Als een gebouw of een grond een nieuwe bestemming moet krijgen, moet die lijst afgegaan worden. De allerlaatste optie is dan om te verkopen aan een private partner. 

“De Gentenaars hebben van zich laten horen. We zijn er als bestuur mee aan de slag gegaan. Er is nu een duidelijk kader dat tegemoet komt aan de bezorgdheden die tijdens de volksraadpleging geuit werden”, stelt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen). 

Welke stappen zijn er?

De bedoeling is dat het patrimonium in de eerste plaats voor de eigen werking gebruikt wordt. Het gebouw of de grond gaat dan naar een andere stadsdienst, het OCMW, een intercommunale…

Als het niet binnen de eigen diensten kan, wordt er gekeken naar externe partners of organisaties die de beleidsdoelen realiseren. Denk aan een hulporganisatie, of een scholenkoepel die nieuwe panden zoeken. De stad kan kiezen voor verhuring, met of zonder subsidies, zodat het patrimonium bezit blijft van Gent. 

De 3e piste is dat het gebouw aangeboden wordt aan de sociale woonmaatschappij. Er wordt onderzocht of er sociale woningen kunnen komen. Als dat niet lukt, kunnen ook het stadsontwikkelingsbedrijf en alternatieve woonorganisaties voorstellen indienen die inzetten op betaalbaar wonen.  

Een laatste mogelijk is een herbestemming waarbij een externe partner de lasten overneemt of huur betaalt. Het pand of de grond blijft in het bezit van de stad. Dat gebeurt nu onder meer al voor het Vredeshuis en het oude gemeentehuis in Sint-Amandsberg. Een jury kiest de meest geschikte kandidaat. 

En, als dat allemaal niet lukt, pas dan kan de stad overgaan tot een verkoop. Daarbij wordt de marktwaarde gebruikt. 

“Tevreden maar benieuwd naar de details”

Trui Maes van vzw Samenhuizen was één van de drijvende krachten achter de volksbevraging. “Ik ben tevreden, er is een focus op wonen en aandacht voor erfgoed. Ik zie goede dingen, maar ben benieuwd naar de inhoudelijke toelichting van alle punten.”

“Ik mis waar het geld van een verkoop naartoe gaat. Ik vind ook dat er een raadpleegbaar kadaster moet komen van alle publieke vastgoed. Er is nog werk aan de winkel.” Ook actiegroep Te Duur.be sluit zich daarbij aan. “We vragen meer transparantie”, stelt Raf Verbeke. 

Raf blikt terug op 'zijn' volksraadpleging in Gent: "Met een dubbel gevoel, twee dagen ervoor brandde mijn huis af"

Gentenaar Raf Verbeke dwong in 2023 met zijn actiegroep ‘Te Duur’ een volksraadpleging over betaalbaar wonen af in zijn stad. Tot zijn eigen verrassing steunde een meerderheid van de Gentenaars zijn voorstellen. Toch blikt hij met gemengde gevoelens terug op het bewuste weekend. “Twee dagen voor het referendum ging mijn huis in vlammen op.”

 

Tegen alle verwachtingen in

“Het waren geen makkelijke vragen. Ik was er dan ook niet gerust in”, zegt Verbeke. “Ik heb die bewuste zondag tot tien uur ‘s ochtends de kat uit de boom gekeken. Tot het laatste moment twijfelde ik aan de haalbaarheid. Maar tot mijn eigen verrassing stemde een grote meerderheid van de Gentenaars vóór onze voorstellen.”

De actiegroep behaalde onverwacht een klinkende overwinning. “Maar het is vooral het volk van Gent dat gewonnen heeft. Stemmen was niet verplicht, maar de Gentenaars zijn massaal opgedaagd. Bovendien waren er ook veel tegenstemmers, wat het interessant maakt. Er heeft in Gent een diepgaand maatschappelijk debat plaatsgevonden.”

Ook de politiek had die uitkomst wellicht niet verwacht. “Ik merk dat politici niet goed weten hoe ze met de uitslag moeten omgaan. Enerzijds onderschatten ze het signaal, anderzijds maken ze er een verkiezingsthema van”, zegt Verbeke.

Hemel en hel

Je zou verwachten dat Verbeke met alleen positieve gevoelens terugblikt op 2023. “Helaas brak er twee dagen voor het referendum brand uit bij mij thuis. Mijn woning was op slag onbewoonbaar. Ik mag er zelfs niet meer binnen gaan, want de brand veroorzaakte stabiliteitsproblemen.”

Het leek wel alsof alles samenkwam in dat ene weekend in oktober. “Het is heel heftig om zoiets mee te maken. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Ik had die nacht net een bed aangeboden aan een dakloze, die ik ontmoet had tijdens tv-opnames. Al snel doken er verdenkingen op: de brand zou wel aangestoken zou zijn. Maar daar is zeker niets van aan: het ging om een kortsluiting.”

 

 
 
 

Begin 2024 draait de verzekeringsmolen nog volop voor Verbeke. “Ik heb zelf niet de middelen om de woning opnieuw op te bouwen. In die zin is er een link tussen het referendum en mijn persoonlijke tegenslag. Maar ik ben aan het uitzoeken of ik mijn huis na de heropbouw kan inzetten op de sociale verhuurmarkt, volledig in de geest van het referendum.”

Lokale verkiezingen

Ook in 2024 is Verbeke niet van plan om op zijn lauweren te rusten. “Het probleem van betaalbaar wonen speelt niet alleen in Gent, maar het thema staat hier nu wel op de politieke agenda. Binnenkort overleggen we met het stadsbestuur over enkele concrete maatregelen.

 In de aanloop naar de verkiezingen zal men ons zeker nog leren kennen.”

"De vraag is: moeten onze publieke gronden behouden worden, om ze in te zetten voor betaalbaar wonen", licht Raf Verbeke toe.

Volksraadpleging in Gent: ‘We hebben betaalbaar wonen op de agenda gezet’

Jeroen Struys

De tweede vraag is iets minder eenvoudig: ‘Moet de stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 procent sociaal wonen te realiseren?’ Enige uitleg staat te lezen in een brochure die deze week in 155.000 Gentse brievenbussen landt. Een ‘grondenbank’ slaat op de totale voorraad aan publieke grond die de stad Gent zou verwerven. Op dit moment heeft Gent al gronden, maar dat is voornamelijk landbouwgrond buiten Gent. De actiegroep vraagt dat er actiever gronden zouden worden verworven, bijvoorbeeld via onteigening of recht van voorkoop.

Basiskapitaal

Trui Maes, een van de bezielers achter ‘Te Duur’, erkent dat het geen eenvoudige vraag is. ‘Eigenlijk gaat het hierom: meer gronden voor meer betaalbaar wonen.’

‘Er is geen vraag te complex voor een volksraadpleging’, riposteert Raf Verbeke, ook een drijvende kracht achter Te Duur. ‘Mensen voelen dagelijks dat wonen onbetaalbaar wordt. De grond van de zaak is de zaak van de grond: de stad moet publieke gronden houden om betaalbaar te bouwen. Maar we zien daarentegen dat het Gentse OCMW landbouwgrond onder de marktprijs verkocht aan Fernand Huts.’

In 2016 kocht Huts voor 17,5 miljoen euro landbouwgrond in Nederland van het Gentse OCMW. De verkoop werd nietig verklaard omdat de gronden niet voor een marktconforme prijs waren verkocht. Een andere doorn in het oog is de verkoop door de NMBS van de Arsenaalsite aan de Waregemse miljardair Pascal Vanhalst en twee West-Vlaamse vastgoedgroepen. ‘De stad had die gronden in een grondenbank kunnen onderbrengen, om er zelf op te bouwen’, zegt Verbeke.

‘Maar het gaat niet om individuele gevallen. Dit is een breed debat. Grond is het belangrijkste basiskapitaal dat een gemeenschap heeft. Dat mag je niet zomaar uit handen geven.’

In de brochure maakt de stad Gent van de gelegenheid gebruik om nog eens uit te leggen wat ze allemaal al doet om wonen betaalbaarder te maken. Ook alternatieve woonvormen komen aan bod, zoals erfpacht en ‘community land trust’, waarbij je een woning kunt kopen zonder de grond te moeten aanschaffen. ‘Het klopt ook dat Gent al voortrekker is in Vlaanderen’, zegt Maes, die ook beleidsmedewerker is bij Samenhuizen, een vzw die werkt rond vormen van cohousing.

Dat de Arsenaalsite in privéhanden is beland, is een doorn in het oog van actiegroep Te Duur. — © Fred Debrock

Voor Te Duur is het nu zaak om zo veel mogelijk mensen naar het stemhokje te krijgen. De volksraadpleging wordt pas geteld zodra er 10 procent van de Gentenaars gaat stemmen. Verbeke mikt eerder op 40 procent, Maes zelfs op 50 procent. ‘Dan heb je een volk dat zegt: het moet anders, dit is een probleem.’

1 miljoen euro

Onteigening, een grondenbank, tegen privatisering: zit er een (extreem-)linkse agenda achter de volksraadpleging? ‘Dit is geen extreemlinks programma’, aldus Maes. ‘Dit is wel een signaal: overheid, zorg dat je je vastgoed goed beheert. En stop de speculatie.’

Hoe dan ook is de uitslag niet bindend. ‘Maar elk bestuur doet er goed aan om te luisteren naar het signaal van de burger’, klinkt het bij burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Een goedkoop signaal is het evenwel niet: de volksraadpleging kreeg een budget van 1 miljoen euro toegewezen en 58 stemlocaties. De kans dat het stadsbestuur deze legislatuur nog aan de slag gaat met de uitslag van de volksraadpleging lijkt eerder klein. ‘Maar dit signaal zal over legislaturen heen klinken’, denkt Verbeke. ‘Mensen hebben het gevoel dat alles wordt beslist boven hun hoofden heen. Het is goed dat men eens luistert.’

‘We hebben betaalbaar wonen op de agenda gezet’, zegt Maes. ‘Op zich is dat al een overwinning. Het beleid wordt gedwongen om een standpunt in te nemen. Dit thema zal op alle verkiezingsprogramma’s staan.’

Gent kent vragen voor referendum:

 “Mag stad vastgoed privatiseren? “

“Moet ze grondbank voorzien voor sociaal wonen?”

In Gent hebben de burgemeester en de schepenen de vragen beslist voor het referendum dat op 8 oktober zal plaatsvinden over wonen. De eerste vraag luidt: “Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?” De tweede vraag wordt: “Moet de stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 procent sociaal wonen te realiseren.” Het referendum werd afgedwongen met bijna 27.000 handtekeningen door een actiegroep. De gemeenteraad moet de voorgestelde vragen nu goedkeuren. 

 

Op 8 oktober kunnen de Gentenaars zich in een referendum uitspreken over twee vragen rond wonen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en de schepenen van de stad hebben de vragen voor de volksraadpleging afgeklopt. Die moeten helder zijn én met “ja” of “nee” beantwoord kunnen worden. De Gentenaars zullen moeten antwoorden op de vragen: “Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?” En ook: “Moet de stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 procent sociale wonen te realiseren.” De vragen liggen in de lijn van wat actiegroep ‘Te Duur’ zelf naar voor bracht. De groep dwong het referendum af door bijna 27.000 handtekeningen te verzamelen. 

“Erg behoedzaam geweest”

Gent laat weten dat het erg behoedzaam is geweest in de aanpassingen aan de originele vragen van de actiegroep. Eerder had Vlaanderen al geadviseerd om niet veel van de voorgestelde vragen af te wijken. Gent deed enkele lichte aanpassingen. Zo verdwijnt een verwijzing naar Oost-Vlaanderen, omdat het stadsbestuur daar niet voor bevoegd is. Ook enkele voorbeelden die de actiegroep aanhaalde in de vraagstelling zijn geschrapt. Het is nu aan de gemeenteraad om de vragen goed te keuren. Dat gebeurt zo goed als zeker eind deze maand, zo kan de organisatie van het referendum voorbereid worden. 

“Wij zijn heel erg tevreden over het verloop en de manier waarop Gent met de vragen aan de slag is gegaan”, zegt Raf Verbeke van de actiegroep. We roepen de Gentenaars op om massaal te komen stemmen, de campagne is begonnen.” Ten laatste in september valt er bij alle Gentenaars een infobrochure in de bus. “Daarin zal onder meer uitgelegd worden wat bijvoorbeeld publieke gronden zijn.” Het referendum is niet bindend en er is geen kiesplicht. “Toch kan het een erg belangrijk signaal geven naar de Gentse politiek.” 

De link kan u hier vinden

.

Er komt een referendum in Gent over betaalbaar wonen, stad telt voldoende handtekeningen

In Gent zijn er voldoende geldige handtekeningen ingediend om een referendum over betaalbaar wonen af te dwingen. Actievoerders dienden 36.000 handtekeningen in, die zijn nu gecontroleerd door de stad. Er zijn er 26.725 handtekeningen geteld die geldig zijn, genoeg om een volksraadpleging te houden. De stad moet zich nu over een goede vraag buigen. Het referendum zal op 8 oktober plaatsvinden. 

 

Gent dichter bij volksraadpleging over betaalbaar wonen, actiegroep overhandigt 36.000 handtekeningen aan stad

Gent 15 mei 17.00 uur   De actiegroep “Te duur” heeft in Gent 35.620 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur om zo een referendum over betaalbaar wonen af te dwingen. Gent zal de komende weken controleren of er voldoende geldige handtekeningen zijn. Om een volksraadpleging te forceren, moet 10 procent van de bevolking een geldige krabbel zetten. Dat aantal lijkt, voorlopig, gehaald.  Radio 2, Ward Schouppe


Gent staat opnieuw een stapje dichter bij een referendum over betaalbaar wonen. De actiegroep “Te duur” verzamelt al maanden handtekeningen om een volksraadpleging af te dwingen en denkt nu met een voldoende grote marge te zitten. De actiegroep overhandigde deze middag 35.620 handtekeningen aan het Gentse stadsbestuur. “Dat is ongeveer 15 procent van de Gentse bevolking”, stelt initiatiefnemer Raf Verbeke. Als 10 procent van de handtekeningen geldig blijkt, dan moet Gent het referendum organiseren. Een gerechtsdeurwaarder stelde vast dat er meer dan 1.800 papieren met handtekeningen zijn ingediend.  

“We maken mensen vrij om te controleren”

Een grote delegatie van het stadsbestuur nam de handtekeningen in ontvangst. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bedankte de initiatiefnemers voor het engagement voor de stad. Ook schepenen Tine Heyse (Groen) en Astrid De Bruycker (Vooruit) waren aanwezig. Schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V) beloofde meteen aan de slag te gaan. “We gaan kijken of het om 35.600 handtekeningen gaat én of ze geldig zijn. Handtekeningen van mensen die overleden zijn of die niet (meer) in Gent wonen, worden geschrapt. Ook mogelijke valse handtekeningen worden gefilterd. We hebben ambtenaren vrijgemaakt om de controles uit te voeren, ook mensen van andere diensten springen bij.” Het hele proces zal tot drie weken duren. 

© VRT NWS - Ward Schouppe - ambtenaren checken al een eerste keer of het aantal ingediende handtekeningen klopt

“We hebben veel volk kunnen mobiliseren om deze bevraging te ondersteunen”, zegt Verbeke trots. “We zijn in alle wijken geweest en hebben handtekeningen gekregen van sociale huurders en eigenaars. Niet iedereen deelt onze mening, maar veel mensen vinden wel dat er een debat over het thema moet komen. Net dat is onze bedoeling.” De actiegroep beweert dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn in de lijst. “De jongste ondertekenaar is vandaag jarig en wordt 16. De oudste is 103 jaar.” 

Welke vraag?

Als er voldoende handtekeningen zijn, moet er nog beslist worden welke vraag er op het referendum gesteld zal worden. De actiegroep wil graag twee vragen aan bod laten komen. “Wil de Gentenaar dat publiek vastgoed geprivatiseerd wordt? En, moet de stad een grondbank oprichten om sociale woningen te realiseren?” De kans dat het ook deze twee vragen worden, is eerder klein. De stad kan, in overleg met de iniatiefnemers, nog bijsturen. “We willen een duidelijke vraag waar we ook verder mee kunnen. Iedereen is voor betaalbaar wonen”, stelt schepen Heyndrickx. De definitieve vraag moet afgeklopt worden eind juni. De volksraadpleging zou dan in oktober plaatsvinden, net binnen de wettelijke termijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Net zoals bij de lokale verkiezingen is er geen opkomstplicht voor een referendum. Het wordt pas geldig beschouwd als 10 procent van de kiesgerechtigde bevolking meedoet. De uitslag van een volksbevraging is ook niet bindend. 

Referendum in Gent of niet? Stadsambtenaren beginnen volop te tellen: “35.620 handtekeningen verzameld, en da’s meer dan genoeg”

Een doos vol handtekeningen als wapen: actievoerders vragen referendum over ‘onbetaalbare’ huizenmarkt in Gent

Ontvangst op stadhuis 15.05.23 om 15.00 uur

15 mei 2023

Activisten vinden publieke steun in strijd voor betaalbaar wonen.

De langverwachte Woonstudie in Gent bevat aanbevelingen voor meer diverse en betaalbare woningen die in lijn liggen met wat woonactivisten via een referendum aan de lokale bevolking willen voorleggen. ‘Maak werk van één ruimtelijke, financiële en vastgoedstrategie in functie van betaalbaar en sociaal wonen. Die moet gericht zijn op het uitbreiden van het vastgoedpatrimonium, inzetbaar voor de uitbreiding van het betaalbaar woonaanbod.’ De idee van een grondenbank blijkt geen utopie

Zondag 7 mei was er een Speakers Corner NTG Gent over de volksraadpleging
21 APRIL 2023.

In de Week end krant van De Morgen een reportage over mensen van TEDUUR.Be die ook huis aan huis handtekeningen ophalen voor het referendum "grondrecht betaalbaar wonen". Voelt u zich aangesproken om met deze sympatieke dames mee de baan op te gaan, neem gerust contact op. Elke handtekening is waardevol en kan crusiaal zijn. Lees de bijdrage via deze link:
20 APRIL 2023

Amber 24, zet de 27.000 ste handtekening voor nieuw referendum. " Op mijn eentje kan ik onmogelijk een woning kopen in Gent.
Gent is op weg naar een nieuw referendum in meer dan 20 jaar/ Amber De Bleeker 24j, zette donderdagavond de 27.000 ste handtekening. Nu is het aan Stad Gent om alle lijsten uit te pluizen

Lees de bijdrage via deze link:

Burgerbeweging Te Duur wil referendum afdwingen in Gent

Komt er na bijna 25 jaar opnieuw een volksraadpleging in Gent? Het zou zo maar eens kunnen. De burgerbeweging ‘Te Duur’ heeft meer dan 27.000 handtekeningen verzameld om een referendum of volksraadpleging te organiseren. Ze vinden dat de woningprijzen in Gent te hoog zijn. Ze willen dat de stad stopt met publieke gebouwen en sociale woningen te verkopen. Gent zal binnenkort bekijken of alle handtekeningen geldig zijn, en als dat zo is, dan komt er nog voor 1 oktober een volksraadpleging.

Het wordt elk jaar moeilijker om iets te huren of te kopen in de stad.  De burgerbeweging ‘Te Duur’ wil daarom een volksraadpleging of referendum organiseren rond betaalbaar wonen. Ze vinden dat de stad moet stoppen met publieke gebouwen te verkopen aan private ontwikkelaars, want op die manier blijven de woningprijzen in de stad maar stijgen.

Actiegroep TeDuur.be kondigt een volksraadpleging aan in Gent over verkoop sociale woningen en stadsgebouwen.

       “We hebben voldoende handtekeningen”

De actiegroep “Te Duur” heeft naar eigen zeggen 27.000 handtekeningen verzameld om een referendum te laten organiseren in Gent over de verkoop van sociale woningen en publieke gebouwen. De stad moet de handtekeningen eerst nog onderzoeken, als er voldoende geldig zijn moet er nog voor 1 oktober dit jaar een referendum komen. De actiegroep vindt dat de stad moet ingrijpen om de huurprijzen betaalbaar te houden.  

Radio 2, Ward Schouppe

Al maandenlang trekken activisten van “Te Duur” rond in Gent op zoek naar handtekeningen om een referendum te organiseren. Ze moeten 10 procent van de stemgerechtigde Gentenaars overtuigen. “Te Duur” vindt de aankoopprijs en de huur voor woningen te hoog en wil dat de stad geen sociale woningen of publieke gebouwen verkoopt. Ze zou, volgens de actievoerders, de gebouwen beter inrichten om er mensen met minder middelen te laten wonen. De actiegroep heeft nu naar eigen zeggen 27.000 handtekeningen, dat zijn er in principe voldoende om een referendum af te dwingen.

Een jaar voor de verkiezingen

De groep wil nog extra marge en blijft nog handtekeningen verzamelen. Ze zullen ingediend worden bij de stad, die gaat ze dan onderzoeken. De stad haalt er dubbele of foute handtekeningen uit. Als er genoeg overblijven, dan moet er nog voor oktober dit jaar een volksraadpleging georganiseerd worden. Dat is wettelijk zo geregeld, een referendum moet ten laatste 12 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.  

Wat willen de activisten?

De activisten vinden dat de stad meer moet inzetten op sociale woningen. Volgens “Te Duur” zijn er in Gent 14.000 sociale woningen te weinig. De actievoerders vinden daarnaast ook dat Gent extra woningen moet voorzien buiten het bestaande systeem. Ze verwijzen onder meer naar Brussel. Daar zijn er woningen in stadsbeheer om de mensen te helpen die geen recht hebben op een sociale woning, maar toch een laag inkomen hebben. “Te Duur” benadrukt dat Gent niet alleen verantwoordelijk is.

Er loopt een andere petitie waarmee de actiegroep ook een hoorzitting in het Vlaams Parlement wil bekomen. 

Hoe gaat dit verder?

Als de stad oordeelt dat er voldoende geldige handtekeningen zijn dan moet er een duidelijke ja-nee vraag geformuleerd worden. Het is op die vraag dat Gentenaars dan zullen kunnen antwoorden. De stad moet dan een infobrochure verspreiden en een stembusgang organiseren. Net zoals bij de lokale verkiezingen is er geen opkomstplicht. Het resultaat van een referendum is niet bindend. 

De link naar het artikel op Vrt news vind u hierGENT 17 augustus 2022  HLN/


Krijgt Gent na kwarteeuw nog eens een referendum? “Kaap van 10.000 handtekeningen is overschreden”


Wacht Gent binnenkort een nieuw referendum? Actiegroep ‘Te Duur’ wil de Gentenaar laten stemmen over verkoop van gronden en panden van de Stad Gent. Maar daar zijn maar liefst 30.000 handtekeningen voor nodig. “Het debat moet opnieuw leven”, zegt initiatiefnemer Raf Verbeke.

25 juni 2022, Redactioneel artikel uit De Gentenaar.

                                     https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220624_96400127
  Krijgt Gent na 25 jaar nog eens een referendum?
“Tegen het einde van het jaar hebben we 30.000 handtekeningen”

26 februari 2022, interview met onze Berlijnse vrienden. https://redactie.radiocentraal.be/Home/

01 maart 2022, persartikel MO https://www.mo.be/opinie/duurzaamheid-sociale-woningen-een-hoopvolle-toekomst

01 april 2022, persartikel De Tijd. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/tijdelijk-verbod-op-verkoop-van-sociale-woningen-aan-de-private-markt/10377990.html

Wat men niet in het artikel vermeld, het beperkte verbod is TIJDELIJK en slaat op een heel klein gedeelte van het nieuwere patrimonium van sociale woningen. Het overgrote deel is niet beschermd en kan en zal nog steeds verkocht worden!

De hoofdredacteur van de Gentenaar noemt in een opiniestuk het beleid mbt de studentenkoten, pervers. Er is een verschil tussen een verblijf en een woonst/thuis. Een dak boven het hoofd moet altijd de prioriteit zijn. Blijkbaar begrijpen de betrokken schepenen dit niet, want ze zijn nog fier op hun door de Immo-boeren geïnspireerde keuze.

Niet enkel de huizenmarkt wordt bedreigd door monopolisering en/of privatisering.

Ook waardevolle landbouwgrond in handen van de Colruyt groep. Ook de zeegronden, alhoewel die federaal blijven, worden wel uitbesteed aan de hoogste bieder, die op zijn beurt de prijzen gaat bepalen. Boeren en Vissers (met steun van de pleziervaarders-lol) voeren gerechtvaardigde actie! Ruim 100 pleziervaarders protesteren op zee: “Als die zeeboerderij verder groeit, moeten we twee uur omvaren” NieuwpoortTegen de zeeboerderij die Colruyt Group aan het realiseren is een paar kilometer voor de kust van Nieuwpoort, is al langer protest. De pleziervaarders, een honderdtal in totaal, voerden zondagmiddag richting die zeeboerderij om hun ongenoegen te uiten. “Als Colruyt Group zijn plannen doorvoert, dan betekent dat een streep door de toegankelijkheid van onze jachthaven”, vat Maarten Desloovere van Vlaamse Yachthaven het samen.