DE MEEST GESTELDE VRAGEN

Frequently Asked Questions

De meest gestelde vragen, opmerkingen en onze antwoorden

Wat is een volksraadpleging?

Lokale besturen kunnen hun inwoners raadplegen en hun mening vragen bij de voorbereiding of uitvoering van haar beleid. In Gent bijvoorbeeld  organiseerde de Stad een ‘stadsdebat’ over de toekomst van een site in publieke eigendom het beschermd Caermersklooster, ook gekend als Pand in Patershol

Een andere manier van zo’n beleidsvoorbereiding is de volksraadpleging. 35.620 Gentenaars dienden daartoe een verzoek in op 15 mei, ruim voldoende om als Stad de volksraadpleging grondrecht betaalbaar wonen te gaan organiseren op 8 oktober.

In een volksraadpleging kies je niet voor een partij, een kandidaat of een kleur. Je antwoordt JA of NEE op elke vraag
Voor 8 september krijgt u uw kiesbrief in de bus met het stem bureau waar u kunt gaan stemmen.

Bij uw kiesbrief zit ook een informatiebrochure met
een objectieve uiteenzetting over het onderwerp van de volksraadpleging
de vragen die aan de inwoners zullen worden voorgelegd
een gemotiveerde nota die is opgesteld door de initiatiefnemers.


De stemming is vrij. Hoe meer Gentenaars komen opdagen en hun stem uitbrengen hoe sterker de stem van de Burger. Kan u niet (gaan) stemmen, om welke reden ook, geef uw stemrecht via volmacht door.

Wat is het nut van deze volksraadpleging?

In 2024 moeten we allemaal naar de stembus. We verkiezen dan onze volksvertegenwoordigers en gemeenteraadsleden. Zij besturen en letten op onze centen.
Staat dit garant voor betaalbaar wonen? Voor het recht op wonen voor iedereen? 
Wonen wordt steeds duurder. De voorraad van publieke grond(en), die Stad zou moeten beschermen en beheren als goede huisvader, krimpt omdat ons publiek vastgoed ‘geprivatiseerd’ wordt. Die stadsinkomsten op korte termijn is slecht besturen op lange termijn. Het beleid biedt op eigen kracht geen alternatief voor die grond- en vastgoedspeculatie, wel integendeel.

De burgers kunnen nu hun verkozenen ter hulp komen en moeten daarom geraadpleegd worden. Om de keuze te maken. Om een grondig debat te voeren over de grond van de zaak, de zaak van de grond. Hoe grond(en) inzetten voor eeuwigdurend betaalbaar en sociaal wonen. Want Gent telt 2000 daklozen en 11717  wachtenden voor een sociale woning.

Wat zijn nu de vragen van deze volksraadpleging?

Die 35.620 Gentenaars hebben de petitie getekend voor 2 vragen die nu worden voorgelegd aan 187.000 kiezers van 16 jaar of ouder.

Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden,   Bent u akkoord? Ja of Nee

Moet de stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40% sociaal wonen te realiseren? Bent u akkoord? Ja of nee

Wat is (gemeentelijk) publiek vastgoed?

Een publiek goed is een goed waarvan de consumptie ondeelbaar is en dat zonder uitsluiting door alle leden van een gemeenschap kan worden gedeeld. In concreto: 
Alle gronden en panden in volle eigendom of (met) andere eigendomsrechten in handen van de “Groep Gent”, behalve ThuispuntGent. 
Groep Gent zijn de Stad en al haar dochter- en partnerorganisaties dus, zoals vastgelegd in het organigram van Groep Gent.  Groep Gent zijn dus alle entiteiten die bestuurd worden door Stad Gent, haar gemeenteraad en OCMW-raad.
(zie schema onderaan)

Wat is privatiseren?

Privatiseren is het vervreemden (verkopen) van publiek vastgoed aan de private sector (particulieren en/of vennootschappen) 

Toelichting op vraag 1 van het referendum: Dat wil niet zeggen dat Stad Gent niets mag verkopen, Wel dat er alleen intern mag verkocht worden onder andere publieke entiteiten ten behoeve van het algemeen belang  vb: Provincie, Vlaams Gewest, Thuispunt Gent, andere gemeenten, De Lijn enz…

Waar en hoe moet ik gaan stemmen?

Voor 8 september krijgt u uw kiesbrief in de bus met het stem bureau waar u kunt gaan stemmen.

Bij uw kiesbrief zit ook een informatiebrochure met :
°een objectieve uiteenzetting over het onderwerp van de      volksraadpleging
°de vragen die aan de inwoners zullen worden voorgelegd
°een gemotiveerde nota die is   opgesteld door de   initiatiefnemers.

De stemming is vrij. Hoe meer Gentenaars komen opdagen en hun stem uitbrengen hoe sterker de stem van de Burger. Kan u niet (gaan) stemmen, om welke reden ook, geef uw stemrecht via volmacht door.

 

Zal een volksraadpleging in Gent iets voor mij veranderen aan de zaak? Ik sta al negen jaar op de wachtlijst voor een soc woning.

Reeds jaren wordt er gesproken in Gent over een actief gronden-beleidsplan.

Nu wordt de vraag over uw grondrecht betaalbaar wonen aan elke Gentenaar voorgelegd

Wanneer u massaal naar de stembus komt, kan men niet anders dan rekening  houden met de uitslag.

De kostprijs van zo een volksraadpleging is zeer duur. Zijn er geen andere mogelijkheden? Waarom laat men dat niet samenvallen met de verkiezingen?

Wanneer Gent de pachten int van de gronden van Huts, die ze terug in eigen beheer kreeg door een arrest van het hof van beroep, kan men wel drie volksraadplegingen houden.

De vraag wordt voorgelegd aan de overheid, om zoals in Duitsland die samen te kunnen organiseren.

 

Nog meer sociale woningen? Al die buitenlanders gaan voor!

Is een veel gehoorde opmerking die niet gestaafd is met cijfers. Er wordt uitvoerig in de blog, hier op deze site, aangetoond dat dit op een misvatting berust. De cijfers komen van de Vlaamse overheid.

Verzelfstandigde entiteiten van de Groep Gent

Een ja stem op 8 oktober, betekend dit dat de StAnnakerk
niet verkocht wordt?

JA stemmen betekent dat de Sint Annakerk niet geprivatiseerd wordt aan de vastgoedpoot van  Delhaize. 
 
Dus geen supermarkt. 
 
SOS Sint Anna roept dan ook op om massaal te gaan stemmen en twee keer JA te stemmen. 
 
De notarisacte bij de vervreemding van de kerk is nog niet verleden en bij een massaal JA geeft dit nog een kans om de kerk als publiek vastgoed te behouden. 
 
Op zondag 24 september om 10u in het NTG is er een burgerdebat waar ook mensen van SOS Sint-Anna spreken. 
 
 
 

Ik wil wel gaan stemmen, maar ben op vakantie, wat nu?

Je kan op eenvoudige aanvraag een volmacht geven. Deze persoon moet wel in jouw kiesbureau gaan stemmen en mag deze vriendendienst maar één maal uitoefenen. Wij kunnen u helpen met de aanvraag. Email naar info@volksraad.be

Het komt erop neer dat je een volmachtformulier moet invullen + attest nodig hebt. Er zijn een aantal redenen voorzien, zie volmachtformulier in link onderaan deze mail. 
 
Let wel: wat betreft attest verblijf elders is enkel verblijf in het buitenland voorzien. Dit attest kan verkregen worden door verklaring op eer bij de stadsdiensten.
 
De andere geldige redenen voor een volmacht vind je terug op het volmachtformulier. 
 
In de link onderaan vind je alle uitleg. 
 
Ook jouw oproepingsbrief moet de persoon die voor jou stemt bij zich hebben. Deze persoon moet eveneens jouw stem uitbrengen in het stembureau vermeld op jouw stembrief.
 
Het attest waarvan sprake moet je afhalen of laten aftekenen na afspraak (zie site)
 
De meeste Dienstencentra hebben ook een avondopening (16u30 tot 19u):
 
Drongen, Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde en Oostakker op maandag
 
Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Wondelgem en Nieuw Gent op dinsdag
 
Het loket in het Stadskantoor is in de week voor de volksraadpleging ook geopend op dinsdagavond en op zaterdagochtend.
 
Burgers kunnen dus een afspraak boeken op deze momenten buiten de kantooruren.
 
 
De formulieren:
 
Indien nog vragen: laat maar weten. Succes, elke stem telt!
 

 

 

 

Jullie zeggen 20% sociaal wonen en evenveel betaalbaar. Maar 20% van wat?

40% betaalbaar wonen is gelijk aan:

20% van de huishoudens gehuisvest als huurder in het systeem van de bestaande volkshuisvesting

20% van de huishoudens in één of ander systeem van huren of kopen met een andere subsidiëring ( bv sociaal verhuurkantoor en andere woonvormen)

Waarbij vraag 2 inhoudt dat beide vormen van huisvesting worden ontwikkeld op publieke gronden. Maw via een publieke grondenbank die inzet op betaalbaar wonen.

Meer info https://www.volksraad.be/een-referendum-over-betaalbaar-wonen/

 

Wij werken continue deze pagina

Kan ik ongeldig stemmen?

Zeker, maar om dat te vermijden is het zeer eenvoudig

Kleur de twee vakjes, niet één van de twee maar twee en u heeft een geldige stem uitgebracht. U kan voor vraag 1 en vraag 2 zelfs verschillend stemmen.

Uiteraard voeren we campagne om op de twee vragen, twee keer ja te  krijgen

Ik wil graag gaan stemmen, maar verblijf in het buitenland die dag. Kan ik een volmacht geven zónder dat ik langs moet in het stadskantoor voor een attest? Een afspraak maken is enkel mogelijk tussen 9.00 en 16.00u op weekdagen, maar dan ben ik steeds aan het werk... Ik kan mijn verblijf staven met kopieën van trein- en hotelreservaties op mijn naam. Alvast bedankt,

Ons kenmerk GENTINFO-23-086145

Beste  Hebben burgers een afspraak nodig voor een attest van verblijf in het buitenland dan moetende  mensen zelf naar het loket komen, ook al hebben ze het al gedownload en ingevuld. De meeste Dienstencentra hebben ook een avondopening (16u30 tot 19u):Drongen, Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde en Oostakker op maandag Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Wondelgem en Nieuw Gent op dinsdag

Het loket in het Stadskantoor is in de week voor de volksraadpleging ook geopend op dinsdagavond en op zaterdagochtend. Burgers kunnen dus een afspraak boeken op deze momenten buiten de kantooruren.Hieronder vind je de link met de informatie en ook voor een afspraak:

https://stad.gent/nl/burgerzaken/stemmen-voor-de-verkiezingen-gent/volksraadpleging-stemmen-bij-volmacht

Met vriendelijke groeten Gentinfo – Dienst Publiekszaken

Departement Bedrijfsvoering – Stad Gent
Tel: +32 9 210 10 10 
E-mail: gentinfo@stad.gent

Kan het attest waarvan hiernaast sprake ook door een derde afgehaald worden? https://stad.gent/nl/burgerzaken/stemmen-voor-de-verkiezingen-gent/volksraadpleging-stemmen-bij-volmacht

Wij verwachten het antwoord asap

Hieronder een klacht van een inwoner uit Gent

Beste mevrouw, schepen Heyndrickx ,
 
Graag had ik u gemeld dat mijn huisgenoten en ik geen oproepingsbrief ontvingen voor de volksraadpleging nu zondag.
We zijn als inwonende Gentenaar en 16plus zijnde stemgerechtigd.
Ik wens het u voornamelijk te melden zodat u eventuele onregelmatigheden in het verdelen van de oproepingsbrieven kan opvolgen.
Uiteraard hoop ik dat het missen van onze oproepingsbrief een grote uitzondering is. Al hoorde ik ook van andere mensen in onze straat  dat ze geen oproepingsbrief hebben ontvangen.
Verder wens ik u op de hoogte te stellen van de drempels die ik ervaarde bij het aanvragen van een duplicaat.
Ik heb de procedure gevolgd en via het stadskantoor een afspraak gemaakt om een duplicaat aan te vragen. 
Ik had ook (een foto van) identiteitskaarten van huisgenoten bij die voltijds werken. 
Ondanks deze voorzorgsmaatregel werd mij vertelt dat dit duplicaat persoonlijk afgehaald dient te worden. 
De vriendelijke medewerker maakte een uitzondering. Maar het is écht niet evident om tijdens een weekdag dit persoonlijk in orde te maken voor de meerderheid van de Gentenaars.
Gezien de extra inspanning die hier geleverd wordt om een democratisch recht uit te oefenen, hoop ik oprecht dat deze uitzondering voor alle burgers kan worden ingevoerd.
Nog fijner zou het uiteraard zijn als ook via een andere, laagdrempelige weg mogelijke missende oproepingsbrieven bekomen zouden kunnen worden.
De medewerker vertelde me ook dat donderdag 5.10.23 het stadskantoor mogelijk gesloten is wegens een staking. Moest dit zo zijn, hoop ik dat ook dat gecommuniceerd wordt.
 
Als schepen draagt u (directe) democratie wellicht hoog in het vaandel. Ik hoop dan ook dat u mijn email goed ontvangt en de bezorgdheid over het goede en vlotte verloop van de volksraadpleging deelt.
 
 
Met vriendelijke groeten,
naam en adres bekend op onze redactie

U heeft een andere vraag voor ons?