Wanneer onze overheid de bal misslaat,…

En in de bijhorende ‘Inspiratienota’:
“De integratie van het OCMW leidt tot merkwaardige paradoxen en zet beleidskeuzes op scherp. Het OCMW heeft in de omliggende gemeenten rond Gent nogal wat grondposities, erfenissen van een rijk verleden. Het OCMW lijkt er nu vooral voor te kiezen om die gronden zo maximaal mogelijk te commercialiseren, om met die opbrengsten het sociaal beleid in Gent zelf te versterken. In die logica worden die gronden dan zoveel mogelijk vermarkt en de kans is dus heel klein dat die gronden voor sociale huisvesting zullen dienen. Het OCMW zou er kunnen voor kiezen via haar grondposities de randgemeenten socialer te maken. Door verder te commercialiseren ondergraaft het OCMW, in dit geval het stadsbestuur, het sociaal beleid in de stad Gent en de stadsregio zelf. Waarmee we maar meteen zelf een thema voor dat politieke debat over woonbeleid suggereren, bij de start van de nieuwe
gemeenteraad, die samenvalt met de OCMW–raad.” (Filip De Rynck, professor Bestuurskunde Universiteit Gent)
Bron: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/LOWRES%20181114_SD_woonstudie_brochure_INSPIRATIENOTA%20%282%29_0.pdf